VNG Magazine nummer 11, 1 juli 2022

Tekst: Rutger van den Dikkenberg | Beeld: Corné Houwaard

Drie onderwerpen zijn prioriteit voor Hanke Bruins Slot, die begin dit jaar in het nieuwe kabinet aantrad als minister van Binnenlandse Zaken. Ze zei ‘scherp voor ogen’ te hebben dat er uiterlijk op Prinsjesdag duidelijkheid moet zijn over de gemeentefinanciën vanaf 2026.
 

Hanke Bruins Slot minister BZK

Bruins Slot sprak op de tweede dag van het VNG Jaarcongres in Hoorn. Ze wil zich inzetten voor het beschermen en onderhouden van de democratie, het versterken van het lokaal bestuur en voor de kracht van de regio, zei ze. We moeten elke dag aan de democratie werken. ‘Het is geen natuurwet dat ze altijd blijft bestaan. Als we haar willen behouden, moeten we haar beschermen, vernieuwen en onderhouden.’

Vertrouwen
Het is van belang dat de overheid oog heeft voor ‘een onrechtvaardige uitkomst van ons handelen’, zei de minister. 
‘Alleen zo kunnen we het vertrouwen terugwinnen van al die mensen die twijfelen aan de intenties van de overheid en die soms politici wantrouwen en de stembus mijden.’ Bruins Slot sprak de gemeentebestuurders en ambtenaren aan, ‘ook die achter de balie’. Ze riep hen op het vooral te melden ‘als jou iets overkomt’: ‘Zorg ervoor dat er actie wordt ondernomen.’
Ook wil de bewindsvrouw in haar termijn aan de slag met het versterken van het lokaal bestuur. Dat kan alleen sterker worden als rijk en gemeenten ‘samenwerken als één overheid’ en ‘het vertrouwen en de bereidheid hebben om van elkaar te leren’.
De financiële situatie van gemeenten speelt hierbij een belangrijke rol, zei ze op het VNG Jaarcongres. Het kabinet werkt aan een nieuw financieringsstelsel voor de decentrale overheden, dat in 2026 moet ingaan, maar ‘dat is geen gemakkelijke opdracht’. De gemeenten willen uiterlijk op Prinsjesdag in september duidelijkheid over de financiële toekomst na 2026. ‘Ik heb scherp voor ogen dat er dan duidelijkheid moet komen.’

Regio
Het derde punt van de bewindsvrouw heeft betrekking op ‘de kracht van de regio’. ‘In het respect voor ieders eigenheid ligt voor mij de grote waarde van de Regio Deals.’ Bruins Slot wees erop dat het kabinet 900 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de Regio Deals. ‘Regionale uitdagingen vragen om regionale oplossingen. Zij versterken de kracht van een gebied en dragen bij aan een samenleving met veerkracht.’