VNG Magazine nummer 11, 1 juli 2022

Auteur: Rutger van den Dikkenberg

Voor het eerst levert de politieke partij Denk wethouders. Raadslid en onderwijsman Faouzi Achbar is één van de twee Denk’ers in het nieuwe Rotterdamse college. 
 

Faouzi Achbar

Vanwaar deze overstap?
‘Bij de verkiezingscampagne was ik lijsttrekker. Ik heb steeds geroepen dat we als partij in staat zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Denk is als partij gegroeid de afgelopen jaren, zeker in Rotterdam. Dat heeft er nu voor gezorgd dat we in het college zitten. De coalitie met VVD, D66 en zeker Leefbaar Rotterdam is op het eerste gezicht opvallend, maar als je kijkt naar de inhoud zie je dat de achterbannen van Leefbaar en Denk in dezelfde wijken wonen en met dezelfde problemen te maken hebben. De klachten die Leefbaar krijgt, zijn exact dezelfde die wij krijgen: over de vuilcontainers en dat mensen geen betaalbare woningen meer kunnen vinden. Ik ga nu zelf het college in, om verantwoordelijkheid te nemen. De plicht roept.’

Wat gaat u doen?
‘Ik heb welzijn, samenleven, sport en digitale inclusie in mijn portefeuille, vier belangrijke dossiers die goed samenvallen en die ook voor Denk belangrijk zijn. Anti-discriminatie en armoedebestrijding zijn voor ons belangrijke onderwerpen, dat zien we terug in het coalitieakkoord. We willen dat elke Rotterdammer mee kan doen, en dat onze inwoners niet naast elkaar leven. Daar hoop ik een bijdrage aan te leveren.’

Wat gaat u missen?
‘Ik was naast mijn raadslidmaatschap teamleider op een school voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, hier in Rotterdam. Een prachtige organisatie die veel jongeren die het niet hebben gered op een reguliere school een tweede kans geeft. Ik heb daar veel geleerd, met name dat je echt mensen nodig hebt om iemand een tweede kans te geven. Een leerling die bij ons binnenkomt, redt het niet door hem alleen maar in een lokaal te zetten, daar is meer voor nodig.’