VNG Magazine nummer 7, 24 april 2020

Tekst: VNG

Coronacrisis
Er komt veel op gemeenten af. Wij ondersteunen gemeenten onder meer via VNG.nl/corona in hun werk. We sturen wekelijks een ledenbrief uit en ondersteunen op inhoudelijke onderwerpen als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de spoedwet digitale besluitvorming. Ook zijn we met het kabinet in gesprek over de financiële impact van de coronacrisis voor gemeenten.

Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen
Op 8 april hebben VNG-voorzitter Jan van Zanen en voorzitter van de commissie Financiën Victor Everhardt in het Bestuurlijke Overleg Financiële verhoudingen met een aantal leden van het kabinet en de voorzitters van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een constructief gesprek gevoerd over de financiële impact van de coronacrisis voor decentrale overheden. Het kabinet gaf onomwonden aan waardering te hebben voor de inzet van de medeoverheden tijdens de coronacrisis. In het overleg is afgesproken hoe we de komende periode gezamenlijk werken aan een reëel beeld van de met de coronacrisis gemoeide kosten en inkomstenderving voor gemeenten, provincies en waterschappen.
                                                                                                                
De VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten gemaakt zijn: gemeenten mogen er niet op achteruit gaan. Het is belangrijk dat gemeenten snel weten waar ze aan toe zijn. Het volgende bestuurlijke overleg zal ook in april plaatsvinden.

Luuk Heijlman nieuw hoofd Concernstaf VNG
We zijn blij dat we in Luuk Heijlman een nieuw hoofd Concernstaf voor de VNG hebben gevonden. Heijlman is al lange tijd actief in het lokaal bestuur: als wethouder, griffier en gemeentesecretaris. Hij volgt op 1 juni aanstaande Jan van der Voet op die met pensioen gaat.

VNG Connect officieel van start
VNG Academie, VNG Congressen en VNG Trainees gaan vanaf nu door onder een nieuwe naam: VNG Connect. Meer dan dertig jaar geleden organiseerde de VNG haar eerste congres. En het bleef niet alleen bij dat congres. Inmiddels staat het Congres- en Studiecentrum VNG aan de lat van een succesvol traineeshipprogramma, een leerplatform van en voor gemeenten en de organisatie van zo’n honderd congressen en festivals.

VNG KCHN wordt VNG Naleving
Ook VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) veranderde van naam. Het kenniscentrum heet voortaan VNG Naleving. Deze nieuwe korte naam vat de kern van het werk samen: het bevorderen van naleving in het sociaal domein. VNG Naleving biedt kennis, advies en ondersteuning voor alle gemeenten. Door kennis van de wetgeving, de praktijk en hun brede netwerk is VNG Naleving de verbindende schakel tussen beleid en uitvoering op het gebied van toezicht en handhaving in het sociaal domein. Nauwe samenwerking met gemeentes, ministeries en ketenpartners is daarbij cruciaal.

Zie ook: vng.nl/naleving

Gemeentewerk in coronatijd: bekijk de vlogs
Nieuwe taken door de anticoronamaatregelen, de extra uitdaging van social distancing in het werk: het zijn razend drukke tijden voor gemeenten. Dit werk maken we zichtbaar in vlogs waarin ambtenaren en bestuurders vertellen waar zij mee bezig zijn. Bekijk hoe uw collega’s in andere gemeenten de schouders eronder zetten. En wilt u het verhaal van uw gemeente delen? Leuk, meld u meteen aan!

https://vng.nl/gemeenten-in-beeld

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl