Versterking lokale democratie

De korte lijnen tussen inwoners, gemeenteraden en colleges maken van gemeenten bij uitstek de proeflokalen voor vernieuwende vormen van democratie. Met als centrale vraag: hoe kunnen gemeenten voor al hun inwoners een krachtige lokale overheid zijn die concreet bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen? Het antwoord luidt: door democratie op maat.

VNG-standpunt

Op basis van maatschappelijke opgaven en wensen van de samenleving geven we de lokale democratie verder vorm, in nauwe samenwerking met het kabinet. Maatwerk voor en mogelijkheden tot differentiatie tussen gemeenten zijn nodig om tot oplossingen te komen. We vragen het kabinet om experimenteerruimte.

Right to Challenge

Kern van het Right to Challenge is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Website Lokale Democratie

De lokale democratie is voortdurend in beweging, op verschillende plekken wordt gewerkt aan het versterken en vernieuwen ervan. Op deze website vindt u instrumenten waarmee u de eigen gemeente direct kunt versterken en vernieuwen. Lees ook de inspirerende ervaringen van andere gemeenten of zoek verdieping van belangrijke actuele thema’s in de kennisbank.