De Model Verordening gemeentelijke rekenkamer is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Die trad op 1 januari 2023 in werking en heeft een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke (gemeenschappelijke) rekenkamer moeten hebben.
De hoeveelheid data in de wereld neemt exponentieel toe. Hoe kunnen gemeenten uit deze stortvloed aan gegevens de juiste informatie filteren? Daarvoor heeft de VNG het dataplatform Waarstaatjegemeente opgezet. Het platform is ook toegankelijk voor raadsleden en griffiers.
De minister van BZK stuurde 20 januari de Actieagenda Sterk Bestuur naar de Tweede Kamer. De agenda bevat onder meer de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden en de geactualiseerde Code Interbestuurlijke Verhoudingen. De VNG geeft een eerste reactie op de plannen en komt met een aantal aandachtspunten.
Het Programma Samen richt zich op het versterken van bestaande bewonersinitiatieven in gemeenten. Met dat doel slaan VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en de VNG de handen ineen. Bij de startbijeenkomst op 28 november werd bekend welke 7 initiatieven de komende 2 jaar financieel ondersteund worden.
Burgemeesters Sjors Fröhlich (Vijfheerenlanden), Marianne Besselink (Bronckhorst) en Marieke Moorman (Bernheze) gaan nieuwe invulling geven aan hun ambassadeurschap voor lokale omroepen namens de VNG. De burgemeesters ontmoetten elkaar afgelopen zomer tijdens een werkbezoek aan de lokale omroep Dtv in Oss.
De aanpak van de grote maatschappelijke opgaven van vandaag de dag gaat niet zonder goede en zorgvuldige participatie van inwoners. Om de kansen van het wetsvoorstel tot het versterken van participatie op decentraal niveau optimaal te benutten, is gepaste ondersteuning van gemeenten nodig.
De Eerste Kamer heeft de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur op 11 oktober 2022 aangenomen. De minister van BZK wil de wet op 1 januari 2023 in werking laten treden.
Komende week behandelt de Tweede Kamer de begroting van BZK en het gemeentefonds. Via een position paper vragen we de Kamer om aandacht voor 4 verschillende onderwerpen die van invloed zijn op het herstel van het vertrouwen van inwoners in de (lokale) overheid.
Voor het eerst is door het Commissariaat van de Media onderzoek gedaan naar het gebruik van alle online en offline gebruikte lokale informatiebronnen, dit is per streek voor heel Nederland in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport werd op 29 september gepresenteerd.
VSBfonds, Oranje Fonds, Stichting DOEN en de VNG slaan met bewoners en gemeenten de handen ineen om nieuwe wegen te ontdekken die bestaande bewonersinitiatieven mogelijk maken door te gaan en/of door te groeien. Dat doen we via het Programma Samen! dat start in november 2022 en 2 jaar zal lopen.