De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen moet vergroten. Het kabinet wil de betrokkenheid van raadsleden in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen vergroten.
Na 10 jaar heeft de VNG de Model Referendumverordening vernieuwd. De verordening is geheel herzien. De afgelopen jaren zijn er zo'n veertig referenda georganiseerd: twee op nationaal niveau, de rest bij gemeenten.
Wieke Paulusma, raadslid in Groningen en lid van het VNG-bestuur, heeft een Innovation in Politics Award gewonnen. Dat is een Europese prijs voor politieke vernieuwing. Paulusma was een van de tachtig finalisten.
'Van de 9 miljoen extra subsidie voor politieke partijen gaat geen cent naar de lokale partijen. Alleen het Kennispunt lokale politieke partijen krijgt de komende jaren 350.000 euro. Deze fooi moet je met een vergrootglas zoeken. Een faire verdeling kan ik dit niet noemen’
De bescherming en promotie van de ombudsman staat centraal in de ‘Principes van Venetië’. Harald Bergmann presenteerde dit document bij de plenaire vergadering van het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa op 31 oktober.
Hoe gaat het met de democratie in uw gemeente? Wat vindt u als raadslid van het lokale samenspel? Hoe kan dat (nog) beter? Als u met die vragen aan de slag wilt, kan dat met de Quick Scan Lokale Democratie.
Minister Ollongren wil het Right to Challenge (overname van gemeentelijke taken door bewonersinitiatieven) verankeren in artikel 150 van de Gemeentewet. Ze heeft de Tweede Kamer daar op 17 oktober per brief over geïnformeerd.
De VNG is er positief over dat raadsleden in gemeenschappelijke regelingen beter in positie komen. Het is goed dat er naar oplossingen wordt gezocht om de democratische legitimiteit te versterken. Maar de bredere problematiek binnen het verlengd bestuur is niet opgelost.
Welke verschillen bestaan er tussen lokale politieke partijen en nationale partijen als het gaat om financiering, opleiding en vorming, opbouw van expertise, wetenschap, invulling van politiek-bestuurlijke functies, etc.? Het Expertiseteam Lokale Politieke Partijen gaat dat uitzoeken.
Op de tweede dag van het Democratiefestival in Nijmegen ging VNG-voorzitter Jan van Zanen in gesprek met Ajouad El Miloudi en aanwezigen over het belang van de democratie en het burgemeesterschap.