In 2018 besloten 56 gemeenteraden om met een raadsprogramma te werken in plaats van een coalitieakkoord. De meest genoemde reden is de wens om de tegenstelling tussen coalitie en oppositie weg te nemen. Wat zijn de ervaringen van raadsleden in gemeenten die werken met een raadsprogramma?
‘Als vrouwen kunnen we nog steeds niet achteroverleunen, de strijd is nog lang niet gestreden.’ Aan het woord is Marika Ramaker, PvdA-raadslid op Terschelling in een van de interviews in een reeks over diversiteit en gemeenteraden.
Een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders, en het terstond en elektronisch openbaar maken van nevenfuncties: deze voornemens zijn de kern van een nota van wijziging op het aanhangige wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. De VNG heeft gereageerd op de voorstellen.
Digitalisering heeft effect op de gemeentelijke organisatie, het openbaar bestuur én de samenleving: als raadslid kun je niet om digitalisering heen. ‘Digitalisering in beeld: denkgereedschap voor raadsleden’ helpt u als raadslid beter vragen te stellen over digitaliseringskwesties.
Raadsleden kregen in het webinar over grip en controle op regionale samenwerking zicht op diverse nieuwe manieren om de democratische invloed op de regio en verbonden partijen te vergroten. Het webinar, onder leiding van raadslid Laurens van Voorst, is terug te kijken.
De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie. Het is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning. Het helpt gemeenten een gesprek te voeren en keuzes te maken over burgerparticipatie.
Het VNG-bestuur stemde gistermiddag in met ondertekening van de petitie ‘Versterk de democratie: gelijke kansen voor lokale partijen’. De petitie, een initiatief van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, pleit voor een aanpassing van de Wet op de politieke partijen.
De agendadruk voor u als raadslid anno 2021 is hoog. De grote decentralisaties hebben uw takenpakket verzwaard. Een goede democratische controle op de uitvoering van taken door het college van B en W is alleen realistisch als raden focus aanbrengen, informatie filteren, goede informatie-afspraken maken.
De VNG-commissie Raadsleden en Griffiers was donderdag 21 januari digitaal bijeen. In deze vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde midtermreview, het moment halverwege de bestuursperiode 2018-2022.
Het lijkt nog ver, maar de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen beginnen sneller dan u misschien verwacht. Denkt u er al over na of u zich weer wilt kandideren? De handreiking ’Doorgaan of niet?’ helpt u bij het nemen van die beslissing.