20 maart 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins-Slot, De VNG heeft reikhalzend uitgezien naar het wetsvoorstel Wet op de Politieke Partijen. We herkennen de intentie om een gelijk speelveld te creëren voor lokale politieke partijen en de onafhankelijke positie van lokale politieke partijen te vergroten. De afgelopen jaren heeft de VNG zich maximaal ingezet om...
20 maart 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/008
Geachte leden van college en gemeenteraad, Met deze ledenbrief ontvangt u de nieuwe VNG Model Verordening gemeentelijke rekenkamer. Dit model is aangepast aan de Wet versterking decentrale rekenkamers. Deze wet is op 1 januari 2023 in werking getreden en kent een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten...
10 november 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op 16 november a.s. kunt u inbreng leveren op het wetsvoorstel versterken participatie op decentraal niveau (36 210). De VNG heeft in een eerder stadium positief gereageerd op het wetsvoorstel tijdens de consultatieronde. Deze reactie is desgewenst hier te vinden. Wij willen de kansen die dit...
5 oktober 2022
Brief aan parlement
In week 41 (11 – 13 oktober) behandelt u de begroting BZK (36 200 VII) en van het Gemeentefonds (36200 B). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Maatschappelijke Onrust – laat de Commissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde snel met aanbevelingen komen. Versterken Lokale Democratie – om vertrouwen...
23 augustus 2022
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, Bedankt dat u ons het conceptwetsvoorstel Digitaal vergaderen decentrale overheden ter consultatie heeft voorgelegd. We zijn positief over de mogelijkheden die de regering met dit conceptwetsvoorstel wil creëren om fysieke en digitale raadsvergaderingen af te wisselen, enkele uitzonderingen op digitaal vergaderen te maken en te experimenteren...
1 juli 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders media, Op woensdag 6 juli debatteert u met de staatssecretaris cultuur en media over de hoofdlijnenbrief media 2022. Een belangrijk deel van de ambities van de staatssecretaris gaat over lokale media. Gemeenten omarmen de inspanningen van dit kabinet voor een sterke en professionele lokale journalistiek. Wel pleiten wij...