Overig
Deze nieuwe handreiking helpt gemeenten digitale participatie in te zetten en is opgesteld aan de hand van de vraagstukken die door gemeenten zijn voorgedragen in de proeftuin. In de handreiking staan concrete adviezen, handige tips en stappenplannen om aan de slag te gaan met digitale democratie en participatie. Het doel...
27 september 2019
Brief aan parlement
De gemeentelijke rekenkamer(functie) heeft een belangrijke rol voor de publieke verantwoording. Het is onwenselijk dat er gemeenten zijn die geen, of een langdurig slapende of sluimerende rekenkamer hebben. We zijn blij dat de minister van BZK dit beeld deelt.
Overig
Onderzoeksraport over 'Regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland'. Auteurs zijn Prof. dr. J.C. de Jong en dr. A.W.M. Koetsenruijter.
Overig
De VNG en het ministerie van BZK hebben als basis voor het Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek en in het belang van gemeenten samen literatuuronderzoek laten doen naar de situatie van de lokale journalistiek en in het land bedachte oplossingen.
10 april 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/016
Deze ledenbrief informeert u over de verplichting om te werken aan de implementatie van het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap, en het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Centraal staat de VNG-handreiking Lokale Inclusie Agenda. Onlangs verscheen ook een verdiepingsbundel ‘Organiseer ervaringsdeskundigheid’. Gemeenten die actief werken aan...
29 maart 2019
Brief aan parlement
Geachte heer, mevrouw, bewonersinitiatieven meer zeggenschap te geven over de eigen leefomgeving. De zoektocht concentreert zich op de manier waarop je gezamenlijk de beste resultaten kunt neerzetten vanuit je eigen rol, waarbij het initiatief vanuit de leefwereld aangeeft welke oplossing goed aansluit bij de dagelijkse praktijk en de gemeente met...