Nieuws
Handreiking
Berenschot en VNG hebben in samenwerking een hernieuwde en geactualiseerde versie gemaakt van de Handreiking aan de slag met participatie. De handreiking is tot stand gekomen met behulp van gemeenten die ‘koplopers’ zijn in participatie. De handreiking gaat over hoe gemeenten in algemene zin aan de slag kunnen met het...
Mensen schudden handen tijdens overleg
23 mei 2024
Brief aan parlement
Geachte senatoren, Op 28 mei debatteert u over het wetsvoorstel Versterking participatie op decentraal niveau (36 210). Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer benadrukten wij dat het belangrijk is om participatie in gemeenten goed in te bedden. Dat is niet enkel een technische kwestie. De korte samenvatting van...
gemeenteraad
Handreiking
Deze praktische handreiking is een hulpmiddel voor het verbeteren van inwonerparticipatie, vanuit het perspectief van de Global Goals. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen gemeenten helpen toe te werken naar een inclusief, participatief en duurzaam bestuur. Tevens is een sterke lokale democratie essentieel voor het behalen van deze doelen. Deze handreiking bestaat...
Aan de slag met de Global Goals
19 oktober 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op dinsdag 24 oktober voert u een belangrijk debat over de versterking van het lokale bestuur. Naast enkele specifieke onderwerpen gaat dit debat over hoe het lokale bestuur een sterke overheidslaag kan zijn en blijven. Daar hebben we de afgelopen periode meerdere keren onze zorgen over...
raadsvergadering in raadszaal van bovenaf gezien
1 september 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Binnenlandse Zaken, Op woensdag 6 september voert u een belangrijk debat over Versterking Lokaal Bestuur. Naast enkele specifieke onderwerpen gaat dit debat over hoe het lokale bestuur een sterke overheidslaag kan zijn en blijven. Wij geven u daarom graag een beeld van hoe het lokale bestuur de samenwerking...
Onherkenbaar persoon in vergadersetting