Handreiking
De lokale democratie heeft onafhankelijke journalistiek nodig ter controle van gemeentebestuurders. Daarnaast kunnen de media burgers informeren en onderwerpen agenderen. Ook verbinden is een belangrijk aandachtspunt. Maar de lokale organisaties en hun medewerkers hebben het financieel moeilijk. Het VNG Expertiseteam Vitalisering Lokale Journalistiek biedt een handreiking en adviezen ter verbetering.
7 oktober 2020
Brief aan parlement
In week 42 (13-15 oktober 2020) behandelt u de begroting BZK (35570 VII) en die van het Gemeentefonds (35570 B). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Gemeentefonds Openbaar Bestuur Informatiebeleid
23 september 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/067
Met deze ledenbrief bieden we u de nieuwe VNG Model Verordening op de gemeentelijke adviescommissie aan. De taken en bevoegdheden van de huidige monumenten- en welstandscommissies vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: wet). Ter continuering van de advisering moet de gemeente een nieuwe gemeentelijke adviescommissie (hierna: commissie)...
Overig
Burgemeesters zijn ’hoeders van de lokale democratie’. Zij zijn tegelijk voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, voorzitter van de gemeenteraad en ‘voorzitter van de burgers’. Zo spelen zij een cruciale verbindende, overstijgende en bemiddelende rol in de lokale democratie. Journalisten hebben een soortgelijke rol. Zij zijn de waakhonden...
Handreiking
De Vereniging van Griffiers (VvG) organiseerde in het verkiezingsjaar een workshop over raadsakkoorden en het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie richtte daarna een leerkring in over dit thema. Deze handreiking, met de geleerde lessen van de 14 deelnemende gemeenten, is bedoeld om andere griffiers te inspireren en vaardigheden en kennis aan...
3 juni 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, U heeft een toezegging aan de Tweede Kamer gedaan om de leden een dezer dagen te informeren over de voortgang van het voorstel Wet politieke partijen (Wpp). Wij bieden u daarom graag het advies van het door het VNG bestuur ingestelde Expertiseteam lokale politieke partijen aan: “Gelijke...