Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

10 mei

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

19 mei

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

22 mei

Na succesvolle digitale bijeenkomsten in 2020 en dit jaar op zaterdag 17 april, is er op zaterdag 22 mei opnieuw een digitale Raad op Zaterdag. De VNG en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden nodigen u graag weer uit om deel te nemen.

28 mei

Politiek is van ons allemaal. Toch is de drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven vaak hoog. Met oog op de komende raadsverkiezingen, is de vraag: wat kunnen we op regionaal niveau doen zodat meer mensen met een beperking politiek actief worden? 

28 mei

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

28 mei

Debat met prof. dr. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht Universiteit Leiden. Na een inleiding zal hij in gesprek gaan met lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers over het onderwerp 'macht en tegemacht'. Kijkers kunnen via de chat het debat scherp houden.

29 mei

Raadsacademies zijn de bijeenkomsten waarbij raadsleden uit een regio in gesprek met elkaar en met experts gaan over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk. Dit gebeurt altijd op een interactieve wijze. 

31 mei

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?

2 juni

Macht en tegenmacht zijn belangrijke thema’s in de landelijke democratie. Hoe is het gesteld met macht en tegenmacht in de lokale democratie? En hoe staat de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in de lokale democratie er voor?