Webinar gemist?
7 september

Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd in regionale samenwerking met één of meer partijen. Een gemeente neemt gemiddeld deel aan 33 samenwerkingsverbanden. Hoewel de raad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente is, ervaren raadsleden vaak een gebrek aan grip op samenwerking. 

23 september

Hoe staat het met het gezag van de raad en welke macht en tegenmacht heeft de gemeenteraad? De Dag voor de Raad is de jaarlijkse ontmoeting tussen raadsleden en de wetenschap. Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van het thema 'Hoe krijgt de raad gezag?'.

29 september

Goed luisteren is cruciaal om te weten wat er leeft onder de mensen in onze samenleving. Als je dat weet, snap je namelijk ook waarover en hoe je moet communiceren. Maar kunnen we nog wel écht goed luisteren? Waarom is dat best lastig?

1 oktober

Dag over de laatste ontwikkelingen rond lokale politieke partijen. Er wordt plenair teruggekeken op de verkiezingen en vooruitgeblikt naar de Wet financiering politieke partijen. Daarnaast is er een ronde met workshops.

7 oktober

Deze bijeenkomst is bedoeld om raadsleden te informeren over nieuwe ontwikkelingen binnen het raadswerk en actuele thema's. Deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen.

10 oktober

Het onderwerp energietransitie staat centraal in deze bijeenkomst. De deelnemers krijgen tips, aanbevelingen en adviezen over hoe zij op een effectieve manier als raadslid invloed kunnen uitoefenen binnen dit onderwerp.