20 november

Met het programma 'ruimte in regels' zet het ministerie van BZK in op het versterken van de lokale democratie. In een reeks regiobijeenkomsten wil het ministerie onderzoeken welke knelpunten gemeenten en provincies ervaren.

20 november

Het landelijk netwerk Right to Challenge (RtC) organiseert samen met gemeenten, de provincie Noord-Brabant en bewonersinitiatieven een Leeratelier over RtC.

9 december

Gemeenten willen en kunnen niet meer in de gebruikelijke zaaltjes dezelfde mensen consulteren, maar gaan aan de slag met de participatie van nu: de digitale democratie. Burgerparticipatie moet en kan anders, online participatie is hiervoor een mooi instrument.