Thorbecke 2024 is een toekomstverkenning over lokale democratie en bestuur. Het is een VNG-initiatief vanuit de Verenigingsstrategie Gemeenten 2024.

Aanleiding

Nederland is geen land van revoluties. Veranderingen gaan stapsgewijs en beginnen meestal in de lokale praktijk. Die praktijk is in Appingedam anders dan in Zoetermeer. Daarom moeten gemeenten gaan over hoe zij hun lokale democratie en bestuur inrichten.

Zo riep minister Ollongren van BZK in haar Thorbecke-lezing eind 2018 gemeenten op tot maatwerkdemocratie: 'een bestuur dat meebeweegt met de tijd. Waarin ruimte is voor variatie'. De VNG omarmt dat: 'De opgave is om als vereniging verder te werken aan gelijktijdige versterking van de representatieve en de participatieve democratie en het ontwikkelen van scenario’s voor de toekomstige inrichting van het lokaal bestuur.' -  (VNG Verenigingsstrategie Gemeenten 2024)

Jan van Zanen over maatwerk: innovaties in lokale democratie en bestuur

Opzet

Gemeenten, VNG en andere partners verzamelen en ontwikkelen projecten, experimenten en vergezichten voor onze lokale democratie & bestuur.

We starten met 5 thema’s: Digitale democratie, Directe democratie, Democratische schaal, Inclusieve democratie en Burgerbestuur. Voor elk thema bieden we inzicht, inspiratie en hulp. We maakten 5 prikkelende filmpjes, bekijk de teaser hieronder.

BEKIJK DE COMPLETE VIDEOREEKS THORBECKE2024 - MAATWERK VIA YOUTUBE

Uitgangspunten

We werken vanuit vijf uitgangspunten:

  1. Opgave centraal: vernieuwen is geen doel op zich; het gaat om versterking van het probleemoplossend vermogen bij maatschappelijke vraagstukken zoals energie of zorg.
  2. Differentie en maatwerkdemocratie: we werken aan een sterke lokale democratie met ruimte voor verschil naar regio, opgave en schaal. Zowel regionaal als op dorps- en wijkniveau.
  3. Meervoudige democratie: we versterken het lokale samenspel van representatieve en participatieve en maatschappelijke democratie.
  4. Structuur èn cultuur: een beter lokaal samenspel vereist vooral andere houding en gedrag, maar soms ook andere structuren en regels.
  5. Al doende leren: geen theoretische verhandelingen; we werken in en vanuit de lokale praktijk en bouwen van daaruit al lerend aan vernieuwingen.