Bestuurlijk Nederland kent 4 schaalniveaus: gemeenten, provincie, waterschappen en Rijk. Maar daar houden uitdagingen zich zelden aan. Gemeenten moeten opgaven daarom kunnen aanpakken op het schaalniveau van die opgaven. Dit vraagt soms om schaalverkleining, zoals dorpen-, kernen- en wijkendemocratie, en soms juist om bovengemeentelijke en regiodemocratie. Size matters! Hoe schakel je tussen die schalen?

Het filmpje hieronder, uit de reeks Thorbecke2024 - maatwerk, toont het leuke en lastige van Democratische schaal. Gebruik het als inspiratie of als aftrap voor discussie in uw gemeente.

Hieronder staan 3 manieren om u verder te helpen met Democratische schaal.

Naam

Werkgroep RSAB West-Overijssel

Status

Prototype

Informatie

Een van de uitdagingen voor de Regionale Energie Strategie (RES) is dat er op dat regionale niveau geen bestuursorgaan is. De regio West-Overijssel startte een unieke samenwerking om dit democratische tekort op te lossen. Zij vormden de regionale werkgroep Raden, Staten en Algemene besturen (RSAB), met daarin volksvertegenwoordigers van de provincie, waterschappen en de gemeenten uit de regio. Nooit eerder is zo’n een afvaardiging van overheidsorganen bij elkaar gezet voor regionale besluitvorming. Lees meer in de Startnota.

Contact

Annajorien Prins: A.Prins@overijssel.nl

 

Naam

De Federatiegemeente

Status

Experiment

Informatie

De federatiegemeente is een potentieel experiment voor Nederlandse gemeenten. Er zijn twee varianten: een gemeentelijke en een regionale federatie. Zo’n federatie maakt het mogelijk om taken over te hevelen naar een ander bestuursniveau (wijk-, kernen- of regionaal niveau) wanneer dit beter past bij het vraagstuk (zoals jeugdzorg, energietransitie of leefbaarheidsbudgetten in de wijk). Taken en budgetten worden op decentraal niveau neergelegd wanneer dit kan en daarvoor worden individuele verkiezingen georganiseerd.

Contact

Sofie Dreef: s.dreef@berenschot.nl

 

Naam

United States Special Districts

Status

Inspiratie

Informatie

De VS werkt met ‘independent special districts’: regionale besturen, gebaseerd op een bij de taak passende gebiedsindeling. Zo zijn er fire districts, housing districts, ambulance districts, mosquito control districts, enzovoorts. De districten overstijgen vaak de grenzen van steden en dorpen en worden direct gekozen door de bevolking. Lees meer op Britannica.

Contact

n.v.t.

 

Toelichting van de status

Prototype Dit project is al eerder uitgevoerd. Kunt u zo inzetten, maar maak het wel op maat!
Experiment Een nieuw project. Help het doorontwikkelen in uw gemeente.
Inspiratie Een project dat de verbeelding prikkelt voor de verre toekomst.