Bestuurlijk Nederland kent 4 schaalniveaus: gemeenten, provincie, waterschappen en Rijk. Maar daar houden uitdagingen zich zelden aan. Gemeenten moeten opgaven daarom kunnen aanpakken op het schaalniveau van die opgaven. Dit vraagt soms om schaalverkleining, zoals dorpen-, kernen- en wijkendemocratie, en soms juist om bovengemeentelijke en regiodemocratie. Size matters! Hoe schakel je tussen die schalen?

Het filmpje hieronder, uit de reeks Thorbecke2024 - maatwerk, toont het leuke en lastige van Democratische schaal. Gebruik het als inspiratie of als aftrap voor discussie in uw gemeente.

Hieronder staan 3 manieren om u verder te helpen met Democratische schaal.