Kant-en-klare gepeperde voorstellen voor nieuwe college- en raadsakkoorden

De Thorbecke-redactie maakt het onze vers gekozen volksvertegenwoordigers makkelijk om in nieuwe college- en raadsakkoorden goede en concrete voorstellen voor het bouwen aan de lokale democratie op te nemen. Het pamflet 'Meer doen met lokale democratie' doet 8 concrete gepeperde voorstellen om de komende 4 jaar verder te werken aan een vitale lokale democratie.

Met kant-en-klare tekstsuggesties om er snel mee aan de slag te gaan. Variërend van voorstellen met een beetje pit waar je eigenlijk niet omheen kunt, tot heel gepeperd en ambitieus.

Longread voor achtergrondinformatie

Bij het pamflet hoort ook een longread met achtergrondinformatie

  •  Eerst geven we duiding aan het democratisch ecosysteem waarin u zich bevindt: dan gaat het over het precaire evenwicht in het hele systeem, over macht en tegenmacht, en de cruciale rol van vertrouwen.
  • Vervolgens gaan we in op de basis van het ecosysteem: de gemeenschap. Die zien we als ‘ontwikkelweefsel’ voor de lokale democratie en bron van democratisch samenleven. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor het gebiedsgericht werken dat zich idealiter doorontwikkelt tot een wijk/dorpsdemocratie.
  • Tot slot besteden we aandacht aan de polarisatie in de samenleving en betonen we onze liefde voor ‘het stille midden’. Daar ontwaren we een uitweg uit de impasse tussen vóór of tégen. Democratie draait immers om het inbrengen van álle perspectieven en het afwegen van álle belangen.

Meer informatie


Vlugschrift

Het Vlugschrift Thorbecke2024 bespreekt in vogelvlucht 5 ontwikkelingen in lokaal bestuur en democratie. Inclusief prikkelende voorbeelden in binnen- en buitenland. En met tips en suggesties waarmee u zelf aan de slag kunt in uw gemeente.

Afbeelding Vlugschrift

Atriumlezing

Tijdens de Digitale Dag van de Lokale Democratie heeft Lucas de Man in een digitale atrium lezing over democratie gehouden. Benieuwd? Bekijk zijn lezing (ca. 20 minuten):

VNG artikel: Thorbecke 2024, Maatwerk Democratie

6 november verscheen in het VNG Magazine een artikel over Thorbecke 2024. Burgemeester Jan Hamming wordt geïnterviewd over vernieuwing op lokaal niveau, vertegenwoordiging van bewoners en het belang van tegengeluid. Lees het artikel in het VNG Magazine nummer 17.

NEW DEMOCRACY – programmareeks

In de PHZ-reeks New Democracy wordt onderzocht of the tijd is voor fundamentele verandering van de democratie. In de reek wordt onder andere gekeken naar de effecten van transitie op gebieden zoals energie, zorg en omgeving op de manier waarop de democratie is georganiseerd.

De reeks is ontwikkeld door Pakhuis de Zwijger in samenwerking met Netwerk Democratie. Er zijn ondertussen al meer dan veertig programma’s geweest en ze nog niet van ophouden, de aankomende weken staan er veel interessante onderwerpen op de agenda.