Iedereen zou zich vertegenwoordigd moeten voelen door ‘de’ gemeente. Maar dat is niet zo. Nog steeds zijn vrouwen, jongeren en minderheden ondervertegenwoordigd onder raadsleden, bestuurders en ambtenaren. Sommige groepen komen zelden of nooit meedenken, -praten of -beslissen. Hoe werken we toe naar een inclusief lokaal bestuur?

Het filmpje hieronder toont het leuke en lastige van Inclusieve democratie. Gebruik het als inspiratie of als aftrap voor discussie in uw gemeente.

Hieronder staan 3 manieren om u verder te helpen met Inclusieve Democratie.

Naam

Raadsakkoord Kaag en Braassem

Status

Prototype

Informatie

De gemeente Kaag en Braassem werkt met een Samenwerkingsagenda (een soort raadsakkoord) in plaats van een coalitieakkoord. Daarin staat alles waar alle politieke partijen het over eens zijn; dat is ongeveer 80 procent van het totaal. De overige 20 procent staat open voor debat in de gemeenteraad. Bekijk hier de Samenwerkingsagenda.

Contact

Floris Schoonderwoerd: fschoonderwoerd@kaagenbraassem.nl

 

Naam

Pilot Participatie bij beleid (Meierijstad)

Status

Experiment

Informatie

In de pilot ‘participatie bij beleid’ wordt bij de start van beleidsontwikkelingstrajecten in Meierijstad een participatieaanpak opgesteld. Dat gebeurt samen met de inwoners en maatschappelijke organisaties, zodat zij vroegtijdig weten wat hun invloed is. Vooraf maken ambtenaren een startnotitie met een voorstel voor het participatieproces. Tijdens een beeldvormende raadsvergadering gaan raad en inwoners daarover in gesprek. Bekijk hier een Presentatie van het startgesprek en hier de startnotitie Mobiliteitsvisie.

Contact

Mirella Jacobs: MJacobs@meierijstad.nl

 

Naam

Maatschappelijk Akkoord Tubbergen

Status

Experiment

Informatie

Veel gemeenten hebben inmiddels succesvolle geëxperimenteerd met alternatieven voor het traditionele coalitieakkoord, zoals een raadsakkoord in Kaag en Braassem en Etten-Leur. Tubbergen ging nog een stap verder en stelde in 2018 het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen (MAT) op: een akkoord met de samenleving op basis van tal van gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bekijk hier het MAT.

Contact

Laurens Legtenberg: l.legtenberg@tubbergen.nl

 

Naam

Het Nieuwe Kiezen

Status

Experiment

Informatie

Wat in 2015 begon als initiatief voor een nieuw politiek kiesstelsel, groeide uit tot een platform voor democratische tools die bijdragen aan beter geïnformeerde burgers. Bijvoorbeeld de Provincie Kieswijzer; de eerste stemhulp zónder stellingen, maar mét een genuanceerd beeld per thema. Meer dan 1,2 miljoen Nederlanders gebruikten deze in 2019. Daarnaast wordt gewerkt aan experimenten om stemmen per standpunt en formeren per onderwerp mogelijk te maken. Aan de slag met thema stemmen, kijk hier voor informatie om te experimenteren of bekijk hier de website.

Contact

Wilt u in uw gemeente experimenteren met tools die de inhoud centraal zetten? Neem dan contact op met initiatiefnemer Rudy van Belkom via info@hetnieuwekiezen.nl

 

Naam

IJslands nieuw geschreven grondwet door bewoners

Status

Inspiratie

Informatie

Misschien wel de ultieme participatie: een nieuwe grondwet laten schrijven door je inwoners. IJsland doet het! Uit 1.000 gelote burgers is een groep van 25 IJslanders samengesteld. Zij schreven samen in vier maanden een nieuwe grondwet. In de weekenden werden conceptteksten op het internet openbaar gemaakt voor feedback van de rest van de bevolking. Uiteindelijk stemde maar liefst 75 procent van de bevolking voor het nieuwe voorstel. Helaas heeft de huidige IJslandse regering nog geen gehoor gegeven aan de stem van het volk. Bekijk hier de Participediapagina.

Contact

N.v.t.

 

Naam

Dialoogcirkels

Status

Inspiratie

Informatie

In de dialoogcirkels - een oorspronkelijk Zweedse methode - gaan burgers in verschillende rondes en sessies aan de slag met een thema. Tijdens de eerste ronde gaan ze in drie sessies in gesprek op persoonlijk vlak, over vragen als ‘wie ben je’ en ‘wat voor waarden streef je na’. Deelnemers leren elkaar dus goed kennen. Dat draagt bij aan het respectvol omgaan met de alternatieve meningen en zienswijzen. Vervolgens gaan deze mensen in dialoog tijdens de tweede ronde in drie sessies een maatschappelijke uitdaging oplossen. In Zweden is 50 procent van de volwassen bevolking lid van 1 of meer dialoogcirkels. Lees er hier meer over.

Contact

N.v.t.

 

Toelichting van de status

Prototype Dit project is al eerder uitgevoerd. Kunt u zo inzetten, maar maak het wel op maat!
Experiment Een nieuw project. Help het doorontwikkelen in uw gemeente.
Inspiratie Een project dat de verbeelding prikkelt voor de verre toekomst.