Iedereen zou zich vertegenwoordigd moeten voelen door ‘de’ gemeente. Maar dat is niet zo. Nog steeds zijn vrouwen, jongeren en minderheden ondervertegenwoordigd onder raadsleden, bestuurders en ambtenaren. Sommige groepen komen zelden of nooit meedenken, -praten of -beslissen. Hoe werken we toe naar een inclusief lokaal bestuur?

Het filmpje hieronder toont het leuke en lastige van Inclusieve democratie. Gebruik het als inspiratie of als aftrap voor discussie in uw gemeente.

Hieronder staan 3 manieren om u verder te helpen met Inclusieve Democratie.