‘Een kwart van de burgers en ondernemers vindt dat de digitalisering te snel gaat en dat de overheid te weinig doet om te helpen’ (Nationale ombudsman). De kansen die digitalisering biedt voor democratisering worden nog lang niet volledig benut. Maar er gebeurt van alles. Veel gaat al online. Corona gaf daaraan een flinke duw. Wat zijn de kansen en mogelijkheden van verdere digitalisering van democratie en bestuur? Hoe krijgen we iedereen daarin mee?

Het filmpje hieronder toont het leuke en lastige van Digitale Democratie. Gebruik het als inspiratie of als aftrap voor discussie in uw gemeente. 

Hieronder staan 3 manieren om u verder te helpen met Digitale Democratie.

Naam

OpenStad

Status

Prototype

Informatie

Open Stad (gemeente Amsterdam) biedt digitale tools voor laagdrempelige participatie. Doel is dat meer inwoners kunnen meedenken en beslissen over wat er in de stad gebeurt. De tools zijn stapelbare ‘legoblokjes’ (functionaliteiten) die je voor elk project op maat kunt maken. Ze helpen bij informeren, inspireren, discussiëren, stemmen, begroten en ervaringen delen. Bekijk hier de website.

Contact

Openstad@amsterdam.nl

 

Naam

Openbesluitvorming.nl

Status

 Experiment

Informatie

Openbesluitvorming.nl maakt raadsdocumenten online toegankelijk en interactief. Je kunt de openbare vergaderingen, agendapunten, moties en documenten van meer dan 140 gemeenten doorzoeken. Zo kunnen ambtenaren bijvoorbeeld zien hoe elders problemen worden opgelost en kunnen inwoners nagaan wat hun raad over een onderwerp heeft gezegd en besloten. Bekijk hier de website.

Contact

Joep Meindertsma: joep@argu.co

 

Naam

WE.Service.Heerlen

Status

 Experiment

Informatie

In Heerlen zetten ze in op burgers actief te maken in lokale omgeving door te helpen met onderhoud klusjes in ruil voor digitale valuta “Heerlen munten”. Dit gebeurt in een applicatie gebaseerd op blockchain technology die speciaal hiervoor ontwikkeld is. Meer weten, ga naar de website.

Contact

https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/heerlen

 

Naam

THiNK! Participatieversnellers

Status

 Prototype

Informatie

THiNK! participatieversnellers helpen gemeenten aan de voorkant na te denken over participatie. Inmiddels zijn deze er in drie smaken: THiNK!-Consistent helpt met het zoeken van een maatwerkoplossing voor je participatie waarbij je tegelijkertijd consistent blijft. THiNK!-Twice ondersteunt je bij het maken van een participatiekader. En THiNK!-Tools helpt je bepalen wat de juiste tools zijn bij de volgende stap in jouw participatieproces. Meer over deze apps lees je hier

Contact

Enrico Kraijo: e.kraijo@vpng.nl

 

Naam

Pol.is

Status

 Inspiratie

Informatie

Pol.is is een online enquête-instrument om draagvlak voor plannen te meten. Daarbij worden ook de achterliggende motivaties van de stemmers achterhaald en vervolgens gevisualiseerd. Dat voedt en nuanceert het debat, zodat tot beter gedragen oplossingen kan worden gekomen. Bekijk hier de website.

Groningen en Amsterdam starten samen met Netwerk Democratie, Democratie in Actie en BZK een pilot. Meer informatie.

Contact

Anne de Zeeuw: anne@netdem.nl

 

Toelichting van de status

Prototype Dit project is al eerder uitgevoerd. Kunt u zo inzetten, maar maak het wel op maat!
Experiment Een nieuw project. Help het doorontwikkelen in uw gemeente.
Inspiratie Een project dat de verbeelding prikkelt voor de verre toekomst.