Right to Challenge (RtC)

Het Right to Challenge (RtC): het recht om uit te dagen

 

De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Vormgeven aan het RtC

Op dit moment geven gemeenten vorm aan het Right to Challenge (RtC). Dit ‘Recht om Uit te dagen’ kan gezien worden als het ‘Recht’ van de samenleving om aan zet te zijn. De overheid staat voor de ‘Uitdaging’ dit recht goed te ondersteunen. Gemeenten staan voor vragen als:

  • Komen alleen bestaande taken in aanmerking of geldt het RtC ruimer?
  • Welke groep kan ‘uitdagen’?
  • Is de insteek een bezuinigingstaakstelling of niet?
  • Starten we  vanuit kaders of experimenten?

Gemeenten vullen RtC verschillend in.

Gemeenten en RtC in kaart gebracht

Overzicht van gemeenten die de RtC (gaan) gebruiken.