Het Right to Challenge: van inspiratie, naar burgerparticipatie tot frustratie?

Dit is de titel van een scriptie van Quinten Lainert. Quinten was stagiair van de VNG en student Staats- en Bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij deed met de scriptie 'een juridische verkenning ten behoeve van een doeltreffende toepassing van het Right tot Challenge in de Wmo 2015.'