Gemeenten gaan verschillend om met de groepen bewoners die in aanmerking komen voor het RtC. In sommige gemeenten kunnen dit ook sociale ondernemers zijn die niet zozeer uit de buurt komen.

Voorbeelden

Tilburg

In Tilburg kunnen alle bewoners: individuen, combinaties van burgers, ZZP’ers nieuwe collectieven of andere professionals een voorstel doen onder de titel ‘Dat kan ik beter’.

Groningen

Groningen kiest er voor om het Right to Challenge zowel voor burgers als voor (wijk)ondememers en zzp-ers open te stellen. “Op deze manier willen we de kwaliteit van de dienstverlening en ondersteuning borgen.

Een nadeel van het RtC openstellen voor ondememers en zzp-ers kan zijn dat hierdoor mogelijk burgerinitiatieven verdrongen worden.” Het college is hierover het gesprek met de gemeenteraad aangegaan. Besloten is om het RtC vooralsnog voor alle genoemde partijen open te stellen en te kijken hoe het gaat.