Gemeenten verschillen in de manier waarop ze aan de slag gaan met Right to Challenge en de taken die hiervoor in aanmerking komen.

Voorbeelden

Tilburg

De gemeente Tilburg stelt als proef alle gemeentelijke terreinen open voor het RtC. Onder de titel ‘dat kan ik beter’ daagt de gemeente inwoners uit taken over te nemen.

Eindhoven

De gemeenteraad van Eindhoven wil RtC voor het gehele sociale domein en heeft daarvoor een motie aangenomen.

Utrecht

De gemeente Utrecht is het gesprek met de stad aangegaan. Welke gemeentelijke terreinen vindt de stad geschikt voor RtC? 

Welke taken hebben hoge drempels vanwege het belang van kwaliteitseisen, verantwoording en continuïteit? En bij welke taken geldt dit minder?