De term maatschappelijk aanbesteden staat voor het uitbesteden van overheidstaken op zo'n manier, dat maatschappelijke doelen en de betrokkenheid van bewoners een belangrijke plek krijgen. Feitelijke verschillen tussen RtC en maatschappelijk aanbesteden zijn lastig te benoemen.

Het zijn beide bewegingen die ‘het recht’ steeds meer bij de samenleving leggen. De gemeente is aan zet om dit ‘recht’ concreet te maken.