In juni 2014 is een amendement aangenomen in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) die bewoners het recht geeft om een bibliotheek over te nemen op het moment dat deze gaat sluiten.

Met het amendement willen de indieners het mogelijk maken om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen over vormen van inschakeling van buurtinitiatieven. Hiermee beogen de indieners dat een buurtinitiatief niet alleen een mogelijkheid, maar ook een recht wordt voor bewoners.

Buurtbewoners als belanghebbenden

De toelichting zegt dat juist buurtbewoners belanghebbenden zijn als het gaat om voorzieningen in de wijk, waaronder een openbare bibliotheekvoorziening:

'Aangezien bewoners hun eigen buurt het beste kennen, is het heel goed denkbaar dat zij zelf een initiatief kunnen ontwikkelen waardoor de desbetreffende bibliotheek toch voort kan bestaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inzetten van vrijwilligers of het combineren van de bibliotheek met een andere (commerciële) functies.'

En: 'Hiermee wordt voor bibliotheekvoorzieningen een buurtinitiatiefrecht geïntroduceerd dat lijkt op het Britse model van een right to challenge of, mogelijk in sommige gevallen, een right to bid.'

Meer weten