Gemeenten, actieve inwoners en sociaal ondernemers werkt de afgelopen tijd samen in een z.g. Community of Practice Right to Challenge. Op basis van de ervaringen is een 'Tip-Top 10' voor inwoners en gemeenten samengesteld.

De tips zijn bedoeld al handreiking voor iedereen die met Right to Challenge bezig is of daamee wil beginnen.