Bewoners nemen steeds meer het initiatief om het publieke domein vorm te geven. Ze richten parken en speeltuinen in. Het aantal zorg- en energiecoöperaties neemt toe. ZZP’ers richten broodfondsen op. Er zijn veel verschillende wooninitiatieven. En met het Right to Challenge nemen bewoners taken van de overheid over. Ze laten zien dat het uitvoeren van overheidstaken anders en beter kan.

Helemaal alleen doen bewoners dit niet. Ze organiseren steeds meer samen met de overheid, maatschappelijke instellingen en bedrijven. De manier waarop dit gebeurt verschilt. De ambitie, de talenten, het vakmanschap van bewoners en hun omgeving zijn bepalend voor de aanpak en het succes.

Waar komt deze beweging van samen organiseren vandaan? Hoe ziet de coöperatieve samenleving eruit? Hoe vergroten we met elkaar de kans op een duurzaam succes?  Hoe pakken we de beweging, ambities en talenten vast? Bekijk de antwoorden op de volgende vragen:

  1. Waarom een coöperatieve samenleving?
  2. Hoe ziet de coöperatieve samenleving eruit?
  3. Hoe verandert de relatie tussen overheid en bewoners?
  4. Hoe organiseren bewoners en overheid samen?
  5. Vormen van samen organiseren