Bewoners nemen steeds meer initiatief en de overheid trekt zich steeds meer terug uit het publieke domein. Hierdoor verandert de relatie tussen overheid en bewoners.

De aansluitende overheid

Bij bewonersinitiatieven of burgerparticipatie is het aan de ene kant van belang dat de overheid meer los laat. Aan de andere kant is het van belang dat de overheid de initiatieven faciliteert en stimuleert. En de overheid moet zorgen dat zij zelf klaar is voor deze burgerparticipatie. De rol van de  overheid verandert. Deze is steeds meer ondersteunend. De overheid sluit aan bij de initiatieven in de samenleving. Deze aansluitende overheid wordt ook aangeduid met overheidsparticipatie.

Dit plaatje geeft een beeld van de veranderende relatie tussen overheid en samenleving

 

Ambities en talenten

Een succesvolle samenwerking tussen bewoners, gemeenschap en overheid heeft de ambities en talenten van bewoners als uitgangspunt. Veel zorgcoöperaties zijn ontstaan vanuit de wens van bewoners om langer zelfstandig in hun dorp te blijven leven. Bewoners wilden een zorg organiseren die dat mogelijk maakt. Een gemeente die een zorgcoöperatie wil oprichten, zal hierin niet goed slagen als de bewoners hier geen trekkende rol in willen spelen. Een andere samenwerkingsvorm kan dan passender zijn. De overheid is steeds meer een aansluitende overheid.

Meer informatie