Bewoners en overheid hebben elkaars deskundigheid en ambitie nodig om op het publieke domein tot duurzame resultaten te komen. Hoe doe je dat? Hoe organiseer je goed samen? Hoe voorkom je bijvoorbeeld het ‘sjoelbaksyndroom’.

Ondersteuning

Hoe zorg je voor een ondersteuning die past bij de ambities en talenten van de inwoners? Op dit terrein gebeurt al heel veel. Een initiatief dat initiatieven en ambities van mensen direct koppelt aan ondersteuning en realisatie is bijvoorbeeld Kern met Pit.

Circulaire democratie

Martin van de Maas geeft als planoloog en wijkmanager aan dat een circulaire stad vraagt om een circulaire democratie. Een democratie waarin burgers geen lastige hobbel zijn die genomen moet worden, maar waarin er meer wederkerigheid is tussen burgers en overheid. Professionals dienen ook hun persoonlijke mening, waarden, inhoudelijke kennis, professionele ervaring en verbeeldingskracht in te zetten.

Ontwerpen

De website www.ontwerpjegemeente.nl  helpt gemeenten die mét bewoners op een andere manier plannen willen maken dan gebruikelijk. Door te ontwerpen gaan gemeenten en inwoners samen aan de slag met de vraag en oplossingen. Het ontwerpteam van de VNG kan gemeenten hier mee verder helpen.