Het samen organiseren is terug te zien bij de toename van het aantal open clubs op het terrein van sport en cultuur, het aantal coöperaties op het gebied van zorg, energie en wonen, het ontstaan van broodfondsen en het gebruik van het Right to Challenge.

Buurthuizen van de toekomst

Steeds meer sport- en cultuurclubs worden open clubs. Deze clubs richten zich op meer dan het uitoefenen van de eigen sport of cultuuruiting. De open clubs organiseren ontmoeting, acties voor andere doelen, leggen steeds meer dwarsverbanden en zijn toegankelijk. Open clubs worden ook wel de buurthuizen van de toekomst genoemd.

Nieuwe coöperaties

Elke drie dagen komt er in Nederland een burgerinitiatief in welzijn, wonen of zorg bij. Nederland zorgt voor elkaar is een landelijk netwerk van dergelijke bewonersinitiatieven. Op de website www.nlzorgtvoorelkaar.nl staan voorbeelden en ondersteuningsmogelijkheden.

Vragen stellen

Voordat het over de vorm van een bewonersinitiatief gaat en de (formele) relatie met andere partijen zoals inkoop, subsidie en netwerk is het raadzaam om eerst samen met andere betrokkenen een aantal vragen te beantwoorden voordat de vorm gekozen wordt.

  • Wat is er al?
  • Wat willen we bereiken?
  • Welke belangen zijn er?
  • Waar kunnen we elkaar vinden?
  • Wat zijn de witte vlekken?
  • Wie brengen we bij elkaar?
  • Wat en wie hebben we daarvoor nodig?
  • Welke ondersteuning is er al?

Elke lokale situatie is anders. Bewoners en gemeenten verschillen. Toch is het niet nodig om het wiel helemaal opnieuw uit te vinden. Bijvoorbeeld het bespreken van de vragen van het zorgmatje kan helpen bij het vinden van een richting.

Informatie en ondersteuning

De coöperatieve samenleving krijgt steeds meer vorm. Op internet staan veel voorbeelden bijvoorbeeld van zorg- en energiecoöperaties. Zoek, kijk wat aansluit bij de eigen situatie en neem contact op met betrokkenen. De helpdesk van Nederland zorgt voor elkaar kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden. Mensen kunnen ook bellen met 06-288 728 20.