Right to Challenge (RtC)

Het Right to Challenge (RtC) staat voor:
het Recht om Uit te dagen

De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.

De relatie tussen overheid en bewoners verandert zo in een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.

Vorm geven

Op dit moment geven gemeenten vorm aan het Right to Challenge (RtC). Dit ‘Recht om Uit te dagen’ kan gezien worden als het ‘Recht’ van de samenleving om aan zet te zijn. De overheid staat voor de ‘Uitdaging’ dit recht goed te ondersteunen. Gemeenten staan voor vragen als:

 • Komen alleen bestaande taken in aanmerking of geldt het RtC ruimer?
 • Welke groep kan ‘uitdagen’?
 • Is de insteek een bezuinigingstaakstelling of niet?
 • Starten we  vanuit kaders of experimenten?

Gemeenten vullen RtC verschillend in.

Gemeenten en RtC in kaart gebracht

Klik op de kaart en vindt voorbeelddocumenten van RtC gemeenten en het overzicht van gemeenten die RtC gebruiken of er mee bezig zijn.

Staat uw gemeente er niet bij? Stuur ons een mail en ook uw gemeente staat op de kaart.

Wat zijn uw ervaringen?

Dit digitale handboek Right to Challenge is een groei-, inspireer- en werkdocument met vragen en antwoorden, doorverwijzingen en praktijkvoorbeelden.

Heeft u ervaringen te delen of informatie toe te voegen, laat het ons weten:

Zoekt u advies?

Voor advies kunt u zich wenden tot:

 • Movisie
  Kennis en aanpak van sociale vraagstukken
 • Vilans
  Kenniscentrum voor langdurige zorg
 • LSA - bewoners
  Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

Meer informatie