Lokale politieke partijen groeien bij elke verkiezingen en leveren een enorme bijdrage aan de lokale democratie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kregen lokale partijen een derde van alle stemmen. Toch kunnen ze geen aanspraak maken op subsidie vanuit het Rijk. Daarmee hebben ze weinig kans te investeren in jongerenafdelingen, onderzoek, professionaliseren en trainingen. Dat moet veranderen, vindt ook de VNG.

Een gezamenlijke eerste stap richting Den Haag werd gezet met het Congres Lokale Politieke Partijen.

Manifest

Op zaterdag 13 februari 2021 kwamen 560 mensen die zich inzetten voor een lokale politieke partijen digitaal bijeen om een gezamenlijke stem te laten horen voor een gelijk speelveld. Het congres was echt een dag van en voor de lokale politieke partijen. Winnie Prins, voorzitter van het Kennispunt Lokale Politieke Partijen, presenteerde een manifest aan VNG-voorzitter Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag en Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het ministerie van BZK en bood het hen aan.

Winnie Prins en Jan van Zanen voor bord met manifest

Jan van Zanen is fervent pleiter voor een gelijk speelveld voor lokale politieke partijen: 'Gelijke behandeling van lokale politieke partijen versterkt de democratie, het is fair, en ook landelijke politieke partijen kunnen van lokale partijen leren.'

Meer informatie

Zie ook