Waarin schuilt de unieke aantrekkingskracht van lokale politieke partijen? Wat is hun werkwijze en zorgt deze ervoor dat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek? Op dit soort vragen ging politicoloog Hans Vollaard in tijdens de 1e Jan van Zanen-lezing op 12 januari.

Video en essay

De lezing van dr. Hans Vollaard kunt u terugkijken via ons YouTube-kanaal. Naar aanleiding van zijn lezing schreef Vollaard het essay De vertegenwoordigingswijze van lokale partijen: een succesvol recept? (pdf).

Meer informatie

Over de Jan van Zanen-lezing

Jan van Zanen heeft zich tijdens zijn voorzitterschap van de VNG ingezet voor een gelijk speelveld voor lokale partijen binnen de lokale politiek én binnen de vereniging. Als blijk van waardering stelden de VNG en het Kennispunt Lokale Politieke Partijen de jaarlijkse Jan van Zanen-lezing in.