Ledenbrief nummer

Lbr. 19/101

In deze ledenbrief informeren wij u over het totaalpakket aan moties en ingezonden brieven voor de Buitengewone ALV van 29 november a.s. die wij de afgelopen weken hebben ontvangen (stand van zaken 27 november). In onze ledenbrief van 22 november hebben wij u geïnformeerd over acht moties en twee brieven die wij tot dan toe hadden ontvangen.

Op 28 november hebben wij vanuit Zeeland nog een motie over de Wvggz ontvangen. Tevens zijn er nog twee moties van Krimpenerwaard nagekomen. Deze treft u hieronder aan.

De moties en brieven 0 tm 8 inclusief motie 27 worden behandeld bij agendapunt 5 (verantwoording uitvoering moties). Moties en brieven 9 tm 23 inclusief motie 26 worden behandeld bij agendapunt 6 (Klimaatakkoord). De moties 24 en 25 worden behandeld bij agendapunt 7 (Raamovereenkomst verpakkingen).

Bijlage(n)