Voor een aantal veelgestelde vragen rond de vacatures in het bestuur en de commissies van de VNG vindt u hieronder de antwoorden.

Vragen

Antwoorden

Voor welke datum moet ik mij aanmelden? Uiterlijk vrijdag 1 juli 2022. NB: Omdat nog niet alle colleges zijn gevormd, heeft voorzitter Jan van Zanen in de ALV van 29 juni jl. gezegd dat er soepel wordt omgegaan met de eerder gecommuniceerd deadline van vrijdag 1 juli jl. Daarbij riep hij belangstellenden op om zich zo spoedig mogelijk aan te melden, zodat de provinciale afdelingen en andere netwerken tijdig met aanbevelingen kunnen komen over de aangemelde kandidaten uit hun specifieke achterban.
Hoe moet ik mij aanmelden? Op de speciale vacaturesite bestuur en commissies VNG kunt u zich eerst registreren als kandidaat en daarna aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat
Wat wordt er van mij verwacht in bestuur, commissie of college?  Zie de algemene en specifieke profielschetsen 
De collegeonderhandelingen lopen nog, kan ik mij al aanmelden?
  • Ja, u geeft bij uw registratie aan dat u zich kandideert onder voorbehoud
  • Wanneer duidelijk is dat u wethouder wordt, haalt u zelf in uw registratie het voorbehoud weg of geeft u dit door via kandidaatstelling@vng.nl
  • Wanneer u geen wethouder wordt geeft u dit door via kandidaatstelling@vng.nl
NB Indien de voordrachtscommissie geen zekerheid heeft over uw wethouderschap kan zij u niet voordragen
Moet mijn gemeente mijn kandidatuur ondersteunen? Nee, u bent kandidaat op persoonlijke titel
Wie bepaalt of ik in bestuur, commissie of college kom?
  • De voordrachtscommissie stelt een enkelvoudige voordracht vast op basis van o.a. adviezen van de provinciale afdelingen en andere netwerken, attendence en functioneren van huidige/recente leden van bestuur en commissies
  • Kwaliteit van kandidaten staat voorop. Daarnaast wordt rekening gehouden met representativiteit (provincie, gemeentegrootte, politieke kleur, geslacht, functie) en diversiteit
Wanneer verneem ik of ik in bestuur of commissie kom? Medio september berichten wij u per e-mail of u wel of niet bent voorgedragen