U vindt hieronder het tijdpad voor de vacatureronde voor alle openstaande vacatures in VNG-bestuur, adviescommissies en colleges.

Datum Mijlpaal
25 april 2022  Openstelling vacatures
1 juli 

Uiterlijke termijn voor aanmelding kandidaten (termijn is verlengd) (NB zie opmerking hierboven)

6 juli Kandidatenlijst naar voordrachtscommissie + specifieke kandidatenlijsten naar provinciale afdelingen en netwerken
2 september  Deadline aanlevering aanbevelingen provinciale afdelingen en netwerken (G4, G40, M50, P10, K80, R8)
19-23 september Voordrachtscommissie stelt haar enkelvoudige voordracht vast. Alle kandidaten ontvangen bericht of zij wel of niet worden voorgedragen door de voordrachtscommissie
19-23 september Bestuur benoemt waarnemers
November/december Openen mogelijkheid tot stellen tegenkandidaten
Voorleggen alle aangewezen waarnemers en eventuele tegenkandidaten aan de ALV

Mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten

De statutaire procedure voor het stellen van tegenkandidaten wordt gestart voorafgaand aan de ALV van 2 december 2022 en ziet er als volgt uit:

  • de kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de voordrachtscommissie worden 5 weken voorafgaand aan de ALV in het najaar aan de leden kenbaar gemaakt
  • tegenkandidaten kunnen worden gesteld tot uiterlijk 3 weken voor de ALV in het najaar
  • een tegenkandidaat kan alleen worden aangemeld door de gemeente, waarvan de kandidaat lid van een bestuursorgaan, secretaris of griffier is. Daarnaast dient de tegenkandidatuur door tien andere leden van de Vereniging te worden gesteund
  • het overzicht van kandidaten en tegenkandidaten wordt uiterlijk 2 weken voor de ALV in het najaar aan de leden toegezonden
  • in de ALV van 2 december stemmen de leden over de kandidaten en eventuele tegenkandidaten