Grondbeleid is een middel om ruimtelijke doelstellingen op het gebied van de volkshuisvesting, lokale economie, natuur en groen, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Er bestaan verschillende vormen van grondbeleid. Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente de gronden zelf. Bij passief grondbeleid laat de gemeente de grondverwerving en -uitgifte over aan private partijen. Een tussenvorm van grondbeleid is het publiek-privaat samenwerkingsmodel (PPS). De verschillende vormen van grondbeleid verschillen qua sturingsmogelijkheden en risico’s voor de gemeente.

Portal overheidsprivaatrecht - grondbeleid

In de portal overheidsprivaatrecht vindt u extra informatie over grondbeleid, met verwijzingen naar jurisprudentie en wetsartikelen waar dat van toepassing is.

Daarnaast vindt u in de portal meer informatie over onderwerpen als overeenkomsten, overheidsaansprakelijkheid en privaat- of publiekrecht.

Vraag en antwoord

Plankostenscan versie 2023

Dit rekenmodel hoort bij de Regeling plankosten exploitatieplan 2017. Met het model kunnen overheden de maximaal via het exploitatieplan te verhalen plankosten berekenen. Het is een hulpmiddel bij het opstellen van exploitatieplannen.

Publicaties & Brieven