5G is de vijfde generatie netwerk mobiele telecommunicatie en de opvolger van 4G. Met deze vijfde generatie verloopt de overdracht van data sneller, is de reactietijd van het netwerk korter en de betrouwbaarheid groter dan bij 4G. 5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving.

VNG-standpunt

De VNG onderschrijft de noodzaak om door te pakken op de uitrol van 5G. De uitrol van 5G biedt grote kansen voor inwoners en bedrijven, maar komt met grote uitdagingen voor gemeenten. Inpassing van deze fijnmazige infrastructuur gaat niet zomaar.

De VNG is van mening dat hier van tevoren goed over moet worden nagedacht. Gemeenten hebben een ordening van alle activiteiten nodig die van hen worden gevraagd. Daarbij moet ruimte zijn voor een maatwerkaanpak. Gemeenten verschillen immers in grootte en ambities. Het is verder van belang rekening te houden met ervaringen uit het verleden. Zo maken gemeenten kosten voor vergunningverlening en graafwerkzaamheden en vragen inwoners aandacht voor de impact van 5G op hun omgeving en hun gezondheid.

Wat doet de VNG?

vrouw met mobiel

Via het programma 5G en Digitale Connectiviteit werkt VNG samen met de ministeries van BZK en EZK en met gemeenten om de uitrol van 5G zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De komst van 5G biedt naast vragen over gezondheidszorg ook kansen voor de samenleving, maar de uitrol moet wel goed worden voorbereid. De VNG speelt verder een rol om op te komen voor de belangen van gemeenten als beheerders van de openbare ruimte.

Meer over het programma 5G en Digitale Connectiviteit

5G en gezondheid

Gemeenten en de VNG krijgen te maken met vragen over 5G en gezondheid. Gemeenten kunnen vragen, claims en andere publicaties over 5G en gezondheid die ze toegestuurd krijgen niet zelf beoordelen. Ook spelen gemeenten geen rol bij welke frequenties en technieken gebruikt worden door mobiele aanbieders.

Meer over gezondheid en 5G

Impactanalyse van de Telecomcode en uitrol van 5G

Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten hebben op grond van artikel 57 van de Telecomcode recht op toegang tot openbare gebouwen en andere publieke infrastructuur. Dat geldt ook voor het plaatsen van small cells (kleine antennes) voor openbare, draadloze communicatienetwerken. De impactanalyse Telecomcode (pdf, 535 kB) brengt in kaart wat de bestuurlijke en financiƫle consequenties hiervan zijn voor overheidsinstanties.

Terugkoppeling regionale gesprekstafels

In het najaar van 2019 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zeven regionale gesprekstafels georganiseerd met gemeenten. Dit was om in gesprek te gaan hoe gemeenten nieuwe digitale infrastructuur zoals 5G soepel kunnen realiseren.

Lees hier de terugkoppeling van het gesprek

Meest recente discussies op het VNG-forum

Publicaties & Brieven