De Werkgroep Bodem (WEB) is een netwerk van gemeentelijke ambtenaren op het gebied van bodem en ondergrond. Deze werkgroep bereidt onder andere de VNG standpunten over bodem en ondergrond voor en spreekt onderling over bodemvraagstukken.

‘Bodem en ondergrond’ is een breed thema. Grondverzet, schaliegas, geothermie, bodemenergie, bodemvervuiling, ondergrondse waterberging, klimaatadapatie, zorgplicht. Het is een thema dat voor alle gemeenten van Nederland van toepassing is; duurzaam landgebruik is een essentieel onderdeel van de Omgevingsvisie.

Op de VNG Fora heeft de werkgroep een eigen plek. Houdt u zich als gemeenteambtenaar bezig met bodemgerelateerde zaken, dan kunt u hier lid van worden. Meld u aan per e-mail: