Veranderopgave Omgevingswet

Snellere besluiten, meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven. Het waarmaken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet vraagt om anders werken. Iedereen die werkt in de fysieke leefomgeving gaat het merken in z’n dagelijks werk. Het gaat om samenwerken met ketenpartners en burgers. Andere manieren om belangen te wegen, en om anders kijken naar regels.

Ambitie en veranderstrategie

De mate waarin de Omgevingswet een andere manier van werken noodzakelijk maakt, is afhankelijk van uw ambitie met de Omgevingswet en van uw huidige manier van werken. Hoe groot is uw ambitie met de Omgevingswet? En hoe ver staat de huidige werkwijze af van de werkwijze die past bij de ambitie? Met andere woorden: hoe groot is uw veranderopgave? En hoe pakt u die veranderopgave vervolgens aan? Welke strategie kiest u om de Omgevingswet in te voeren en tegelijkertijd uw veranderopgave te realiseren?

Vier aspecten van de veranderopgave

De bedoeling van de Omgevingswet sluit aan bij de veranderende rol en positie van de overheid en de verhouding met burgers en bedrijven. De van oudsher regulerende overheid wordt meer een responsieve speler in een netwerk. Dit vraagt om een andere manier van werken. Maar wat moet er precies anders? In gesprekken met gemeenten zijn vier aspecten naar voren gekomen: