Gemeentelijke Uitvoering (104)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

API Regels bij Activiteiten (omgevingswet)

Met de API Regels bij Activiteiten kunnen gemeenten gegevens opvragen bij een plansoftware-applicatie over (Omgevingswet-) activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. Het gaat om regels en annotaties die zijn vastgelegd zijn in de plansoftware.
Ruimte, wonen en mobiliteit
Texel

Living in EU

Het uitvoeren van de effecten van Europese kaders op gemeentelijk beleid en de dagelijkse praktijk kost gemeenten veel tijd. Daarom zet de VNG zich ook in om gemeenten ondersteuning te geven bij de uitvoering van de Europese wetgeving. Daarnaast wil...
Informatiesamenleving
EU

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken helpt gemeenten om dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Voor veel gemeentelijke processen is dit een natuurlijke manier van werken. VNG Realisatie heeft voor gemeenten die zaakgericht werken willen invoeren of een nieuwe impuls willen geven een toolkit beschikbaar...
Informatiesamenleving
Vrouw aan computer

StUF testplatform

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen, gebaseerd op het Standaard Uitwisseling Formaat (StUF). StUF is een berichtenstandaard en bevat de afspraken over de basisprincipes voor het uitwisselen van gegevens tussen toepassingen in het gemeentelijke...
Informatiesamenleving
Mechanisme

Overige Objecten Registratie API

Met de Overige Objecten Registratie API-specificaties (Objecten en Objecttypen) kunnen gemeenten eenduidig objecten (zoals prullenbakken, laadpalen etc.) registreren, opslaan en ontsluiten. Gegevens van deze objecten zijn vaak nog niet beschikbaar in gegevensbronnen, terwijl ze de gemeentelijke dienstverlening ze wel nodig...
Leefomgeving
Laadpaal

Signalen

Gemeente Amsterdam ontwikkelde Signalen, publieke software om meldingen openbare ruimte te verwerken. De meldingen worden automatisch gecategoriseerd en naar de juiste afhandelaar of afdeling gestuurd. Signalen is open source systeem en vrij beschikbaar voor andere gemeenten. Inmiddels werken ook Utrecht...
Leefomgeving
Snelweg