Gemeentelijke Uitvoering (76)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

StembureauApp

De StembureauApp geeft in realtime inzicht in wat er elke gemeente gebeurt tijdens de verkiezingsdag. Al achttien gemeenten maken er tot grote tevredenheid gebruik van. De komende zes jaren is er elk jaar een verkiezing, waardoor het slim is om...
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een systeem om agressie- en geweldsdelicten te registreren. Het systeem is speciaal voor gemeenten ontwikkeld. Gemeenten kunnen GIR inrichten voor hun eigen organisatie.
Leefomgeving
Duister steegje

Virtueel Inkomsten Loket

Huurtoeslag, individuele inkomenstoeslag, woonkostentoeslag en andere regelingen zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners. Maar zij maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben, omdat de procedures te ingewikkeld zijn. Het Virtueel Inkomsten Loket gebruikt gegevens die al...
Inclusieve samenleving
Geld

Uniforme Productnamen Lijst (UPL)

In de Uniforme Productnamen Lijst (UPL) staan producten waarvoor een machtiging nodig is. De lijst zorgt voor eenduidige terminologie, waardoor betrokken organisaties eenvoudiger kunnen communiceren. Behalve een productnaam krijgen producten ook een begrijpelijke uniforme beschrijving, maar dat zit nog niet...
Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Archief

API Regels bij Activiteiten (omgevingswet)

Met de API Regels bij Activiteiten kunnen gemeenten gegevens opvragen bij een plansoftware-applicatie over (Omgevingswet-) activiteiten en/of (bijbehorende) juridische regels, regelteksten en locaties. Het gaat om regels en annotaties die zijn vastgelegd zijn in de plansoftware.
Leefomgeving
Texel

Machine Learning Lab

Gemeente kunnen sociale vraagstukken inzichtelijk maken en oplossen met innovatieve AI-projecten. Hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Aan welke randvoorwaarden moet zo’n project voldoen? Machine Learning Lab wil een methode ontwikkelen en een businesscase opstellen die gemeenten kunnen gebruiken...
Informatiesamenleving
Robot