Gemeentelijke Uitvoering (103)

Hier vindt u het overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en subsidies vanuit het rijk. Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Lees meer over de GGU en het uitvoeringsportfolio.

Bouwen en Wonen & Programma Woningbouw (min. VRO)

De behoefte aan voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit is enorm. Het hangt samen met een grote woonopgave. Voor gemeenten een grote prioriteit. Landelijk wordt een programmatische aanpak gehanteerd met een Woon- en Bouwagenda en verschillende onderliggende programma’s met onder...
Ruimte, wonen en mobiliteit
Ruimte en wonen

WOZ-datacenter

Op het webportaal WOZ-datacenter vinden gemeenten informatie die ze nodig hebben om WOZ-taxaties uit te voeren en te onderbouwen. De website verzamelt stichtingskosten en andere marktinformatie voor de WOZ-uitvoering. Een onmisbare tool, zeker voor de WOZ-waardering van incourante en agrarische...
Ruimte, wonen en mobiliteit
Server

Lokale Monitor Wonen

De Lokale Monitor Wonen (LMW) geeft per regio, gemeente en soms per wijk inzicht in de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale en particuliere huurwoningen. Die cijfers kunnen gemeenten gebruiken bij de lokale prestatieafspraken over wonen.
Ruimte, wonen en mobiliteit
Nieuwbouw

Naleving: kwaliteit voorschoolse educatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de voorschoolse educatie in de kinderopvang (Wet kinderopvang). De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze taken met producten en diensten, zoals handreikingen, trainingen en bijeenkomsten...
Onderwijs
Hinkelbaan

Naleving: kwaliteit kinderopvang

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang (Wet kinderopvang). De VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze taken met producten en diensten, zoals handreikingen, trainingen en bijeenkomsten, en door het faciliteren...
Onderwijs
Kinderjassen

Contractstandaarden WMO

Eenduidige contractering is een middel om de administratieve lasten te verminderen. Het project Contractstandaarden Wmo heeft als doel om een samenhangend pakket aan contractstandaarden met keuzemogelijkheden te ontwikkelen met voldoende beleidsruimte voor regionale contractering op het gebied van de Wmo.
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Gemeentezorgspiegel

De VNG onderzoekt samen met Zorgverzekeraars Nederland of en hoe gemeenten collectief gebruik kunnen maken van de Gemeentezorgspiegel van Vektis. Dit als onderdeel van een mogelijke datadeal. Met de Gemeentezorgspiegel kunnen gemeenten en zorgverzekeraars efficiënt en op een betrouwbare manier...
Maatschappelijke ondersteuning en zorg
Maatschappelijke ondersteuning en zorg