Verbinden-Schuldendomein

Het programma Verbinden Schuldendomein

Gerelateerde thema's

embleemVS

De maatschappelijke uitdaging waar we voor staan is enorm. Met name door recente ontwikkelingen als hoge inflatie en energiearmoede. Steeds meer inwoners ervaren dagelijks financiële druk. Opgroeien en leven in armoede heeft onder andere gevolgen voor de gezondheid, kansengelijkheid en beïnvloedt de duur van het leven. Dit alles vereist een zorgvuldige afweging in de gehele keten over hoe de ondersteuning zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet kan worden.

Doel

De hoofdambitie van de VNG is bestaanszekerheid te realiseren voor alle inwoners. Dit is de basis om armoede en schulden te voorkomen en duurzame oplossingen te bieden aan inwoners die financiële problemen ervaren.

Beschrijving

Een breder programma voor een effectieve aanpak

Het programma Verbinden Schuldendomein omvat verschillende deelprojecten, zoals de wetten in het schuldendomein, preventie van schulden (financiële educatie en life-events), versterking van de informele infrastructuur en ondersteuning voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, ondernemers met financiële zorgen. Ook bieden we gemeenten handvatten en ondersteuning zodat zij bewezen effectieve interventies kunnen implementeren en zorgen voor duurzame oplossingen.


Een integrale aanpak

Om de gezamenlijke opgave zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, kiezen we voor een integrale aanpak met de routekaart Financiële Zorgen als basis. Naast gemeenten zijn ook landelijke en lokale ketenpartners in de routekaart vertegenwoordigd, zodat ook zij hierop kunnen terugvallen. Met de routekaart bieden we overzicht en gemeenschappelijke taal aan gemeenten en ketenpartners. De routekaart is dynamisch: nieuwe ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en geleerde lessen kunnen worden toegevoegd, gedeeld en overdraagbaar gemaakt. Zo bouwen we samen integraal verder aan optimale dienstverlening voor inwoners in het schuldendomein.
Samen streven we naar bestaanszekerheid voor alle inwoners. Met het programma Verbinden Schuldendomein zetten we een grote stap in die richting. We kijken uit naar een succesvolle samenwerking met al onze partners om deze belangrijke missie te realiseren.

Het programma Verbinden Schuldendomein bestaat uit verschillende deelprojecten:

 • Ondersteuning bij de implementatie, uitvoering en/of optimalisatie van de wetten in het schuldendomein, waaronder de gewijzigde Wgs en de Wvbvv.
 • Preventie van schulden - financiële educatie en life events -,
 • jongeren,
 • ondernemers uit de financiële zorgen,
 • het versterken van de informele infrastructuur
 • het bieden van handvatten en ondersteuning zodat gemeenten bewezen effectieve interventies kunnen implementeren en zorgen voor duurzame oplossingen.

De routekaart Financiële Zorgen

Inwoners van ons land die te maken heeft met financiële zorgen moeten ervan uit kunnen gaan dat zij de best passende vorm van dienstverlening en ondersteuning ontvangen. Om de gezamenlijke opgave zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, kiezen we voor een integrale aanpak met als basis: De routekaart Financiële Zorgen. Naast gemeenten zijn ook landelijke en lokale ketenpartners in de routekaart vertegenwoordigd, zodat ook zij hierop kunnen terugvallen. Met de routekaart bieden we overzicht en gemeenschappelijke taal aan gemeenten en ketenpartners. De routekaart is dynamisch: nieuwe ontwikkelingen, praktijkvoorbeelden en geleerde lessen kunnen worden toegevoegd, gedeeld en overdraagbaar gemaakt. Zo bouwen we samen integraal verder aan optimale dienstverlening voor inwoners die te kampen hebben met schulden.

De maatschappelijke opgave voor gemeenten om inwoners met financiële zorgen te helpen blijft groot. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij vanuit het programma Verbinden Schuldendomein. In het nieuwe brede programma, dat een vervolg is op het programma 2020-2022, zijn de (keten)partners nog intensiever betrokken.
 

Contact

Contact met het programma? Dat kan:

 • via e-mail: schulden@vng.nl
  Voor een snellere verwerking, zet in het onderwerp het thema waar uw mail over gaat.
 • telefonisch: 070 373 82 32 (op werkdagen)

Kom zelf in contact met andere gemeenten op het VNG Fora:  

 • Armoede en schulden
 • De routekaart Financiële Zorgen 

Meer informatie

De ondersteuning bestaat uit verschillende middelen en is gebaseerd op de behoefte van gemeenten. Het kunnen bijvoorbeeld online producten zijn zoals factsheets, handreikingen of tekeningen maar ook online sessie om ervaringen te delen.  

De ondersteuningsproducten actualiseren wij regelmatig zodat u altijd over actuele informatie beschikt.  We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en houden u geïnformeerd via: