Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

Commissiesecretaris

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Jeroen de Leede.

E-mail: commissierwm@vng.nl

Wat doet de commissie?

De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit houdt zich bezig met de volgende thema's:

 • Omgevingsrecht
 • Ruimtelijke inrichting
 • Wonen
 • VTH
 • Water
 • Mobiliteit
 • Landbouw en natuur

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2019

 • Donderdag 14 februari, 10.30 – 12.30 uur
 • Donderdag 18 april, 10.30 – 12.30 uur
 • Donderdag 4 juli, 10.30-13.00 uur
 • Donderdag 12 september, 10.30 – 13.00 uur
 • Donderdag 21 november, 10.30 – 13.00 uur

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)