Commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit

Commissiesecretaris

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Jeroen de Leede.

E-mail: commissieruimtewonen@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. 

Wat doet de commissie?

De commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Omgevingsrecht
  • Ruimtelijke inrichting
  • Wonen
  • VTH
  • Water
  • Mobiliteit
  • Landbouw en natuur

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2018

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 16.30 uur (reguliere vergadering + introductie)
  • Vrijdag 12 oktober | hele dag (reguliere vergadering + heidag)
  • Donderdag 6 december 2018 | 10.30 - 12.30 uur

2019