Commissie Financiën

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Renate Reusch.

E-mail: Renate.reusch@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. 

Wat doet de commissie?

De commissie Financiën houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Bestuurlijk overleg
  • Financiële verhoudingen
  • Financieel Beheer
  • Lokale belastingen + Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2018

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 16.30 uur (reguliere vergadering + introductie)
  • Donderdag 1 november | 10.30-12.30

2019

17-1-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
7-2-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
14-3-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
11-4-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
16-5-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
27-6-2019 extra vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
5-9-2019 extra vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
3-10-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
31-10-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
14-11-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
12-12-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag