Commissie Financiën

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Renate Reusch.

E-mail: Renate.reusch@vng.nl

Wat doet de commissie?

De commissie Financiën houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Bestuurlijk overleg
  • Financiële verhoudingen
  • Financieel Beheer
  • Lokale belastingen + Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2019

17-1-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
7-2-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
14-3-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
11-4-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
16-5-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
27-6-2019 extra vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
5-9-2019 extra vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
3-10-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
31-10-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag
14-11-2019 themabijeenkomst 10.30-12.30 uur beoogd midden van het land
12-12-2019 al geplande vergadering 10.30-12.30 uur Den Haag