Commissie Financiën

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris Renate Reusch.

E-mail: Renate.reusch@vng.nl

Wie zijn de leden?

De waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges VNG zijn op 13 juli 2018 benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. 

Wat doet de commissie?

De commissie Financiën houdt zich bezig met de volgende thema's:

  • Bestuurlijk overleg
  • Financiële verhoudingen
  • Financieel Beheer
  • Lokale belastingen + Wet waardering onroerende zaken (WOZ)

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2018

  • Donderdag 6 september | 10.30 - 16.30 uur (reguliere vergadering + introductie)
  • Donderdag 1 november | 10.30-12.30

2019