Samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling werken de politie en Veilig Thuis samen vanuit de visie Veiligheid Voorop! Dit betekent dat ze eerst en steeds opnieuw samen werken aan de directe veiligheid en daarna aan risicogestuurde en herstelgerichte zorg. Waar nodig doen ze samen onderzoek naar de feiten. Zo willen ze, vanuit hun wettelijke taken, bijdragen aan een veilig thuis voor iedereen.

Op veel plekken in het land krijgt de samenwerking steeds beter vorm. In de video ‘samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling, vertellen collega’s van Veilig Thuis, de politie en het OM in Limburg hoe hun samenwerking er concreet uit ziet en wat de samenwerking heeft opgeleverd, voor henzelf als professionals, maar bovenal voor de veiligheid in gezinnen.

Kijk de video HIER: Samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling on Vimeo

Ontwikkelagenda Justitieorganisaties en Veilig Thuis

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling willen we dat de veiligheid in gezinnen en voor betrokkenen voorop staat, dat passende hulp geboden wordt en daders worden aangepakt. Veiligheid vormt een basis voor effectieve zorg en vraagt een optimaal samenspel van zorg- en justitieorganisaties.

Daarom hebben het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, 3RO, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis (het Netwerk Zorg/Straf) de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop! opgesteld. Deze agenda werkt aan een meerjarig perspectief voor de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met de ontwikkelagenda dragen justitieorganisaties en Veilig Thuis bij aan het programma Geweld hoort nergens thuis. Zij hebben de missie van het programma - om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen, terug te dringen en schade te beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie te doorbreken - geconcretiseerd naar de leidraad in de samenwerking tussen justitiepartners en Veilig Thuis: Veiligheid voorop!. Eerst samen werken aan directe veiligheid in gezinnen, daarna aan risicogestuurde en herstelgerichte zorg aan slachtoffers en daders. Daartoe wordt waar nodig samen onderzoek gedaan naar de feiten.

De ontwikkelagenda biedt een meerjarig perspectief op alle noodzakelijke activiteiten voor de verbetering van samenwerking tussen justitieorganisaties en Veilig Thuis in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De agenda en hierin opgenomen verbeteractiviteiten zijn tot stand gekomen op basis van inzichten en met medewerking van uitvoerende vakmensen. De focus ligt op het in de praktijk doen, delen en leren, zodat het verschil kan worden gemaakt voor slachtoffers van deze ernstige vormen van geweld. Om te van een ontwikkelagenda te komen naar uitvoering is inmiddels ook een uitvoeringsplan beschikbaar.


De Ontwikkelagenda Justitiepartners en Veiligheid en het uitvoeringsplan zijn hieronder te downloaden