De combinatie van een betaalde baan en de zorg voor jonge kinderen en mantelzorg voor een naaste is heel gewoon geworden. De noodzaak van ‘een leven lang leren’ is er bijgekomen. Uit cijfers van het SCP blijkt dat de combinatie van werken, zorgen en leren steeds vaker voorkomt. Door technologische ontwikkelingen als digitalisering, wordt de grens tussen werk en privé vager. Dit kan leiden tot stress en soms zelfs tot een burn-out.

De gemeente kan een positieve bijdrage leveren aan het leven van ouders en kinderen door het bevorderen en faciliteren van een sluitend dagarrangement voor kinderen van 2 tot 12 jaar, bij voorkeur op een locatie in de buurt van school of centraal in de wijk. Voor kinderen en ouders geeft dit rust. Het kost ouders minder tijd om de kinderen overal naar toe te brengen. De kinderen krijgen een breed aanbod waarbij hun talent wordt aangesproken en mogelijke achterstanden worden ingelopen.

Onderwijs en kinderopvang en zorg

In gemeenten werken onderwijs, opvang en jeugdhulp steeds vaker samen. Zij zetten de ontwikkeling van de kinderen centraal door professionals op de werkvloer te laten samenwerken. De gemeente kan samenwerking tussen onderwijs, opvang en jeugdzorg stimuleren in de Lokaal Educatieve Agenda. Vanuit de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 167) is de gemeente verplicht om jaarlijks in gesprek te gaan met het onderwijs en de opvang met het doel zoveel mogelijk kinderen te bereiken met voorschoolse educatie. Het staat de gemeente vrij om meer partijen aan tafel te vragen of meer onderwerpen op de agenda te zetten, bijvoorbeeld jeugdhulp op school en in de kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting. Als het mogelijk en haalbaar is, kunnen school, opvang, zorg, cultuur en sport op een locatie worden samengebracht. Daar zijn in het land voorbeelden van (zie het VNG-dossier Onderwijshuisvesting).

De gemeente kan, in overleg met de GGD, bepalen hoe regels worden toegepast en hoeveel (regel)ruimte er is op de werkvloer. De medewerkers en leerkrachten op school, in de opvang, zorg, cultuur en sport kunnen dan meer samenwerken en een passende aanbod voor de kinderen organiseren.

Wat kunt u doen als raadslid?

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordiger en vaak een verbindende schakel tussen de gemeente en de inwoners. Raadsleden zien hoe ouders proberen om het beste voor hun kinderen te regelen, maar dat dit niet altijd makkelijk te combineren is met werk/mantelzorg/scholing. Steeds meer kinderen gaan naar de opvang. De kosten voor de jeugdzorg stijgen. Samenwerking tussen onderwijs, opvang, zorg, cultuur en sport kan een positieve bijdrage leveren.

U kunt als raadslid vragen stellen over aan de wethouder over het samenwerken, en het al of niet aanwezig zijn van een passend aanbod voor alle kinderen in de gemeente. Uiteindelijk is het doel dat zo min mogelijk kinderen hoeven te worden verwezen naar het speciaal onderwijs.