Om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen steeds verder in de problemen komen is het van belang dat zij tijdig geholpen worden. VNG gaat met het project 'Geldzaken en ondernemers; Ondersteuning gemeentelijke aanpak tijdige hulpverlening voor ondernemers met schulden 2021', gemeenten daarin ondersteunen.

ondernemer en schulden

Op 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Hierin is verduidelijkt dat zelfstandig ondernemers met schulden recht hebben op schuldhulpverlening van de gemeente. De gemeente kijkt samen met de ondernemer welke vorm van schuldhulpverlening nodig is. De gemeente maakt samen een plan van aanpak op basis van maatwerk.

Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken vier wetgevingstrajecten gestart met het doel het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek:

  • De Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet (Wvbvv).
  • De Wet Stroomlijning Keten voor Derdenbeslag (Verbreden Beslagregister)
  • Wijziging Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs)
  • De wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (ags)

Daarnaast kunnen gemeenten, ondernemers ondersteunen door bijvoorbeeld een krediet of uitkering toekennen via het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Daarnaast hebben gemeenten ook de mogelijkheid om ondernemers eventueel door te verwijzen naar een coachende instantie.

Ondersteuningsaanbod project

Het project 'Geldzaken en ondernemers' gaat gemeenten ondersteunen met:

  • Bewustwording: door tijdig hulp te bieden worden ook de kosten voor gemeenten beperkt. Bovendien zijn gemeenten verplicht om schuldhulptrajecten open te stellen voor zelfstandig ondernemers; en kunnen zij niet slechts volstaan met het aanbieden van een Bbz-traject waarbij de schulden niet of beperkt worden aangepakt
  • Adequate informatie voor ondernemers op een centrale plek binnen de gemeente (digitaal en/of fysiek)
  • Het helpen en verbeteren van de interne communicatie tussen de diverse betrokkenen
  • Slimme tips, best practices en adviezen op het organisatorische vlak te voorzien.

De implementatiemanagers van het team Verbinden Schuldendomein ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de (gewijzigde) Wgs en de andere wetswijzigingen in het schuldendomein. De routekaart voor implementatie geeft een overzicht van de noodzakelijke implementatiestappen en verwijst per stap naar de bijbehorende ondersteuningsproducten uit de toolkit. Daarnaast bestaat de ondersteuning uit wekelijkse (be)spreekuren, een nieuwsbrief en een online forum. Ook is het team dagelijks telefonisch (070-37382 42) en per e-mail bereikbaar voor vragen, schulden@vng.nl

Bereik de ondernemer binnen uw gemeente

De economie draait weer op volle toeren, toch zijn nog niet alle ondernemers op het niveau van voor de coronacrisis. Deze ondernemers zijn voor gemeenten vaak lastig te bereiken. Dat is jammer. De gemeente kan een helpende hand bieden voor ondernemers die in financiële moeilijkheden zitten. Door tijdige hulp, kunnen er veel problemen voorkomen worden. Met het project Geldzaken en ondernemers, ondersteunt en inspireert de VNG, gemeenten om door te pakken op de gemeentelijke aanpak voor tijdige hulpverlening voor ondernemers met schulden. 

Om de ondernemer hierop te attenderen, heeft Geldzaken en ondernemers deze animatie ontwikkeld. Deze animatie is gemaakt met de ondernemer als doelgroep. U kunt deze animatie plaatsen op uw website en op de voor u bekende platformen waar de lokale ondernemers uit uw gemeente zich bevinden om zo meer ondernemers naar u toe te trekken.

Wij hopen op deze manier een bijdrage te leveren in het bereiken van de ondernemers binnen uw gemeente. 

Vereenvoudigde Bbz voor huidige TOZO-ontvangers

Met de beëindiging per 1 oktober 2021 van de meeste financiële coronasteunmaatregelen is de kans groot is dat meer ondernemers het financieel niet (meer) redden. Kenmerkend voor deze groep is dat ze niet of nauwelijks in beeld zijn bij gemeenten, zijn ze niet op de hoogte van de mogelijkheden die gemeenten bieden of kijken ze op tegen de administratieve verplichtingen. Om te voorkomen dat ondernemers die nu TOZO ontvangen een beroep moet doen op de reguliere Bbz-regeling of dat hun problemen verder oplopen is er tot 1/1/2022 de mogelijkheid een beroep te doen op een vereenvoudigde Bbz-versie.

Zelf een adviespunt voor ondernemers inrichten?

Voorbeelden van gemeenten

Inspiratie

Maatregelen lokale belastingen

1. Wat kunnen gemeenten voor ondernemers doen op het gebied van lokale belastingen?
Zie voor meer informatie onze Corona-FAQ pagina.