Vanuit de VNG zijn de volgende twee onderwerpen onder de aandacht gebracht voor het debat over het Armoede- en schuldenbeleid op 6 oktober 2022.

Koopkrachtmaatregelen

Wij roepen u op niet te blijven hangen de crisisstand hangen. Leer van de lessen van de afgelopen crises en investeer in een goede structurele aanpak om de bestaanszekerheid van inwoners te borgen naast de crisisaanpak.

Rapport 'Zelfstandigen over de drempel' van de Nationale Ombudsman

De VNG herkent en onderkent het geschetste beeld uit het verkennende onderzoek van de Nationale Ombudsman. Het is van belang dat ondernemers met schulden passende ondersteuning krijgen en dat gemeenten daartoe in staat zijn én worden gesteld.

Meer informatie