Commissie Werk en Inkomen

Contact met de commissie

De contacten met de commissie Werk en Inkomen en haar leden verlopen via de commissiesecretaris:


Jeannette de Ridder

Wie zijn de leden?

Wie in de commissie zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet de commissie?

De commissie werk en inkomen houdt zich bezig met de volgende thema’s:

  • Participatiewet en Maatregelen WWB
  • Werkgelegenheidsbeleid en arbeidsmarktbeleid
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
  • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
  • Handhaving
  • Veilig gebruik suwinet
  • Economie en ondernemerschap
  • Asiel en integratie
  • Werk & inkomen in relatie tot sociaal domein

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten in 2018 (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 25 januari 10.30-12.30
Donderdag 29 maart 10.00-12.00
Donderdag 24 mei 10.30-12.30
Donderdag 6 september 10.30-12.30
Donderdag 1 november 10.30-12.30
Donderdag 6 december (reserve datum) 10.30-12.30

Terugblik commissievergaderingen

2018

2017

2016