Commissie Raadsleden & Griffiers

Contact met de commissie

De contacten met de commissie verlopen via de commissiesecretaris.
 

Wie zijn de leden?


Wie in de commissie zitten, vindt u in dit overzicht.

Wat doet de commissie?

Op veel thema’s waarop de VNG actief is namens gemeenten speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de positie van de gemeenteraad steviger verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden reeds vervullen.

Doel

De commissie Raadsleden & Griffiers heeft als doel het versterken van de rol en positie van de gemeenteraad in de VNG-governance en in de voorstellen en activiteiten van de VNG richting gemeenten.

In de startnotitie met uitgangspunten voor de commissie R&G vindt u inhoudelijke thema’s waarop de commissie zich richt:

De commissie R&G is aangesloten bij de Werkgroep Democratie en Bestuur. Kijk voor meer informatie op:

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2017 op de volgende momenten (locatie VNG):

Datum Tijd
Donderdag 23 januari  10:30-12:30 uur
Donderdag 23 maart  10:30-12:30 uur
Donderdag 11 mei  10:30-12:30 uur
Donderdag 06 juli  10:30-12:30 uur
Donderdag 05 oktober 10:30-12:30 uur


Terugblik commissievergaderingen

Meer informatie