Onder de vlag ‘Smart Cities’ zetten wereldwijd lokale overheden (vaak samen met bedrijven, burgers en instellingen) integrale en datagedreven oplossingen in om de leefbaarheid, kwaliteit en concurrentiekracht van de stad te verbeteren. Grotere gemeenten en de VNG werken aan de internationalisering van de Nederlandse Smart Cities. Dit volgt uit de Smart City Strategie, begin 2017 aanboden aan premier Rutte. 

Principes voor de digitale samenleving

De leden van de VNG stemde tijdens de BALV op 29 november 2019 in met de Principes Digitale Samenleving. Dat betekent dat gemeenten zichzelf een stevig kader en ambitie hebben opgelegd voor de komende jaren. De Principes zijn voorgelegd aan VNG-leden als gemeenschappelijk kader voor alle gemeenten voor de omgang met digitalisering van de openbare ruimte door henzelf én andere partijen. Het VNG Kennisnetwerk Data & Smart Society blijft daarom via de werkgroep de kennisuitwisseling faciliteren en een adviesplatform bieden op dilemma’s in ethiek en digitalisering die nadrukkelijk breder gaan dan alleen de openbare ruimte.
Heeft uw gemeente interesse om mee te denken over ethiek en digitalisering? Worstelt u ook met dilemma’s rondom thema’s als innovatief datagebruik, A.I. en algoritmen? Meld u dan aan voor de werkgroep Principes voor de digitale samenleving. Lees verder

Nieuws

Spelregels voor de digitale stad

Steeds meer gemeenten zetten geleerde lessen om in spelregels voor de nodige houvast in de digitale transitie. De ene technologische vernieuwing volgt de andere in razend tempo op. Door experimenten komen we er steeds meer achter wat wel en niet werkt en vooral, wat we wenselijk vinden en waar we een grens willen trekken.

Meedoen?

Meld u dan aan via Roxane.Daniels@vng.nl

Van Smart City naar Smart Society

De Conferentie Nederland Digitaal op 18 t/m 21 maart 2019, bracht vele partijen bij elkaar. Tijdens de deelsessie ‘Van Smart City naar Smart Society’ kwamen zo’n 80 organisaties en meer dan 100 vertegenwoordigers samen om van gedachten te wisselen, en uit te spreken dat ze gaan samenwerken aan de smart society van Nederland. De bijeenkomst markeert de start van de uitvoeringsfase en de samenwerking. Onder meer door de omarming van de gezamenlijk steunverklaring Smart Society.