We proberen als overheid onze steden steeds digitaal slimmer te maken. Dit doen we door mensen, machines en objecten te verbinden. Door alle data die daarbij vrij komen te combineren en te delen, is er van alles mogelijk. Zoals lantaarnpalen inzetten als auto-oplaadpunt, zwerfafval opsporen of een app maken voor de anderhalvemetersamenleving. Dit doen we niet alleen: onder de naam Smart Society werkt de VNG samen met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen om deze digitaliseringskansen op een waarde-gedreven en democratische manier te faciliteren. Publieke waarden staan hierbij centraal en worden ondersteund door innovatieve oplossingen uit het bedrijfsleven.

Impact Coalitie Digitalisering van de Buitenruimte (DigiBuit)

Impact Coalitie DigiBuit

Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met digitale toepassingen in de buitenruimte en de impact daarvan: er zit veel creatieve energie in zowel publieke als private sector om innovatieve oplossingen toe te passen in de buitenomgeving. Om gemeenten hierin te steunen is de Impact Coalitie Digitalisering van de Buitenruimte (DigiBuit) opgericht, een netwerkorganisatie van overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Impact Coalitie Safety & Security

Impact Coalitie Safety & Security

De Impact Coalitie Safety & Security richt zich op het volgende vraagstuk: hoe kunnen wij digitale toepassingen inzetten om stedelijke veiligheid te waarborgen? Er wordt veel geïnnoveerd in Nederland, maar de innovatieve oplossingen komen vaak niet verder dan de pilotfase. De coalitie is een netwerkorganisatie voor gemeenten, kennisinstellingen en bedrijfsleven binnen de brede Smart Society-beweging. Ze streeft ernaar om haar partners te verbinden, hen de ruimte te geven om van elkaar te leren en hun initiatieven op te schalen voor heel Nederland.

BOLDcast

De podcast ‘BOLDcast’ van onderzoekscentrum BOLD Cities bespreekt de inzet van data bij maatschappelijke vraagstukken in gemeenten. Wat zijn de mogelijkheden en met welke (ethische) kwesties moet je rekening houden?

Publicaties & Brieven

Brief
Publicatie
Publicatie