Robot

Machine Learning Lab

Gerelateerde thema's

Gemeente kunnen sociale vraagstukken inzichtelijk maken en oplossen met innovatieve AI-projecten. Hoe kunnen ze dat het beste aanpakken? Aan welke randvoorwaarden moet zo’n project voldoen? Machine Learning Lab wil een methode ontwikkelen en een businesscase opstellen die gemeenten kunnen gebruiken als ze AI of andere nieuwe technologie willen toepassen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Doel

Machine Learning Lab ontwikkelt een methode die gemeenten kunnen gebruiken als ze met AI of andere nieuwe technologie maatschappelijke vraagstukken willen oplossen. Ook werkt Machine Learning Lab aan een businesscase voor gemeenten, worden in het lab publiek-private ecosystemen gebouwd en bedenkt het Lab hoe nieuwe technologie kan helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Samenwerkingspartners

Opdrachtgever(s): Team Weten en Team Proberen 

Project- of uitvoeringspartner(s): Gemeente Eindhoven, Brainport Development

Beschrijving

Steeds meer gemeenten zetten stappen om sociale vraagstukken inzichtelijk te maken of op te lossen door middel van innovatieve AI-projecten. Dit brengt allerlei vraagstukken met zich mee: Wat is de beste aanpak? Welke randvoorwaarden moet een gemeente invullen? En hoe kan dit het beste gedaan worden? Welke kennis mist binnen gemeenten? En hoe kunnen gemeenten hier toegang tot krijgen? 

Een succesfactor bij dit soort projecten is een goede samenwerking tussen de gemeenten en private partners. Het vormgeven van publiek-private samenwerking kan op allerlei manieren. 

Machine Learning Lab werkt aan het ontwikkelen van een methode en een businesscase die gemeenten kunnen toepassen wanneer zij een maatschappelijk vraagstuk willen oplossen met behulp van nieuwe technologieën met een mensgerichte benadering, in het bijzonder AI. Ook bouwt Machine Learning Lab aan publiek-private ecosystemen die de kennis en expertise uit het sociale domein (zowel van overheidsinstellingen als van maatschappelijke organisaties) combineren met de kennis en expertise van start-ups en bedrijven in het AI-domein. Bovendien onderzoekt Machine Learning Lab hoe nieuwe technologieën kunnen worden ingezet om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. 

Het project wordt uitgevoerd in twee fases;  

  • Fase 1: Marktonderzoek & opzet (uitgevoerd van maart 2020 t/m augustus 2020) 

  • Fase 2: Dataonderzoek & Inrichtingskeuzes, inclusief privacyvraagstukken (september 2020 t/m september 2021) 

Door Machine Learning Lab komt de kennis om dit soort projecten uit te voeren beschikbaar voor gemeenten, door vanuit publiek-private samenwerking dit soort innovatieve projecten aan te vliegen. Machine Learning Lab zorgt voor schaalbare oplossingen voor gemeenten en bedrijven. 

Dankzij Machine Learning Lab zijn gemeenten beter in staat dit soort projecten methodisch aan te pakken en sneller de randvoorwaarden in te vullen. 

Het project is waarschijnlijk in maart 2022 afgerond. 

Praktijkvoorbeeld

In de tweede fase van het project zijn twee concrete producten opgeleverd: een rapport over AI-datagedreven technologie in de publieke sector en een methodiek datagedreven werken met persoonsgegevens. Het rapport maakt de vraagstukken op het gebied van privacy en ethiek inzichtelijk voor beleidsmedewerkers voor juristen. Ook biedt het rapport oplossingen voor die vraagstukken. Het rapport linkt inhoudelijke en juridische vraagstukken aan technologie. De methodiek biedt handvatten aan projectleiders die met AI-projecten aan de slag willen.