Ondernemers zorgen voor dynamiek, bedrijvigheid en werkgelegenheid en spelen een belangrijke rol in de maatschappelijke en economische transities. Gemeenten dragen hieraan bij door hulp, ondersteuning en begeleiding. Voor veel ondernemers is de gemeente het 1e contact met de overheid. Optimale dienstverlening en aandacht voor regeldruk- en beleving zijn daarom belangrijk.

We moeten ondernemers een goede uitgangspositie bieden voor economisch herstel zodat de werkgelegenheid geborgd blijft voor alle lagen van de bevolking. De focus moet liggen op het brede mkb (dat zorgt immers voor 60% van het BRP en 70% van de werkgelegenheid). Lees meer over innovatie en het brede mkb op de pagina van ons Bestuurlijk Netwerk Economie.

Wat doet de VNG?

deelnemers aan een VNG-bijeenkomst in de foyer tijdens een pauze

De VNG ondersteunt gemeenten door webinars, publicaties en bijeenkomsten. We willen gemeenten daarbij verbinden en inspireren door effectieve handvatten te bieden voor verdere verbetering en professionalisering van ondernemersdienstverlening. Samen met het ministerie van EZK, het IPO, VNO-NCW en MKB-Nederland werken we aan het versimpelen van de toegang van ondernemers tot (boven)regionale investeringen, een groter doelbereik van MKB-instrumentaria en het meenemen van ondernemers naar een duurzame, circulaire en digitale economie.

Bekijk het overzicht van onze partners en ondersteunende organisaties

Winkeltijdenwet

Wanneer winkels open mogen of dicht moeten zijn, is geregeld in de Winkeltijdenwet. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat de winkels op zon- en feestdagen en voor 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten zijn. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of (en in hoeverre) zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. 

Lees meer over de Winkeltijdenwet

Panel ondernemersdienstverlening en economie

Meld u aan voor het panel ondernemersdienstverlening en economie voor gemeenten. Bekijk inzichten, trends en uitkomsten van het panel.

Meer informatie en aanmelden

Meest recente discussies op het VNG-forum

Economie

780 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 mei 2024 om 14:40

Hoe staat het ervoor met het MKB in uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in het dashboard MKB Breed en Innovatie op waarstaatjegemeente.nl

Velden met een * zijn verplicht.

Ondernemers door de crisis helpen: inspirerende artikelen

Corona heeft onze economie hard geraakt. Veel ondernemers zitten in zwaar weer of zijn inmiddels failliet gegaan. Wat doen gemeenten om ondernemers zo goed mogelijk te helpen? Dat is te lezen in een reeks van 6 artikelen naar aanleiding van het VNG-onderzoek ‘Corona geeft ondernemersdienstverlening een impuls’ en daarbij aansluitende webinars.

Lees de artikelen

Publicaties & Brieven