Commissie Europa en Internationaal

Het VNG-bestuur heeft op 13 juli 2018 de waarnemende leden van bestuur, commissies en colleges benoemd op basis van de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Informatie hierover vindt u in onze ledenbrief.

Per september vindt u het overzicht van de nieuwe leden per commissie op onze site en zijn een paar commissienamen aangepast.


Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er drie:

Simone Goedings
(CvdR)

Anika Timmerman
(Congres)

Irene ten Teije
(internationale delegatie)

 

Wat doet de commissie?

De Commissie Europa en Internationaal behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland. De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende beleidscommissies van de VNG.

De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de opdracht, de samenstelling, de procedure voor werving en selectie en de verbinding met de andere vaste beleidscommissies:

De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende vijf gemeentelijke delegaties:

Thema's 2014-2018

De Commissie Europa en Internationaal houdt zich de komende vier jaar (2014-2018) bezig met de volgende prioritaire thema’s:

  • De mondiale en Europese stedelijke agenda
  • Duurzaamheid en klimaat
  • Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
  • Innovatie en lokale economische en sociale ontwikkeling
  • Ontwikkelingsbeleid
  • EU-budget en -fondsen

Zie voor meer informatie het Beleidsplan 2014-2018

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten in 2018 (locatie VNG):

Datum Tijd
Vrijdag 19 januari (Nieuwjaarsborrel VNG-I na afloop) 14.00-16.30
Woensdag 9 mei 10.30-13.00
Donderdag 15 november 10.30-13.00

Terugblik commissievergadering

Meer informatie