Commissie Europa en Internationaal

Contact met de commissie

De contacten met de commissie en haar leden verlopen via de commissiesecretaris. De commissie Europa en Internationaal heeft er drie.

Simone Goedings
Comité van de Regio’s (CvdR)

Anika Timmerman
Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa (Congres)

Irene ten Teije
Internationale delegatie

E-mailadres van de secretarissen: commissieEUI@vng.nl

Wie zijn de leden?

U vindt het overzicht van alle leden hier:

Wat doet de commissie?

De Commissie Europa en Internationaal behartigt de belangen van de Nederlandse Gemeenten in de Europese Unie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties en tijdens Europese of internationale debatten en bestuurlijke overleggen in Nederland.

Ontwikkelingen

De leden volgen de ontwikkelingen op de Europese en internationale aspecten van gemeentelijke beleidsterreinen en verbinden deze met de vakinhoudelijke werkzaamheden op deze beleidsterreinen in de verschillende beleidscommissies van de VNG.

Reglement

De Commissie Europa en Internationaal heeft een eigen reglement waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de opdracht, de samenstelling, de procedure voor werving en selectie en de verbinding met de andere vaste beleidscommissies.

 • U vindt het reglement op de pagina met onze Statuten

Gemeentelijke delegaties

De Commissie Europa en Internationaal bestaat uit de volgende vijf gemeentelijke delegaties:

Thema's 2018-2022

De commissie Europa en Internationaal houdt zich de komende vier jaar bezig met de volgende thema's:

 • Stad en ommeland in Europees en mondiaal perspectief
 • Energie, klimaat en circulaire economie
 • Bestuurlijke vernieuwing in de Europese en mondiale context
 • Innovatie en regionale economische ontwikkeling
 • Inclusieve samenleving en sociale zaken
 • Mondiale crises: preventie en respons

Meer informatie

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert op de volgende momenten (locatie VNG).

2019

 • Vrijdag 18 januari, 13.30 – 16.00 uur
 • Donderdag 18 april, 10.30 – 13.00 uur
 • Donderdag 7 november, 10.30 – 13.00 uur
 • Donderdag 21 november, 10.30 – 12.30 uur

Bekijk voor alle vergaderdata het Vergaderschema VNG-bestuur en -commissies 2019 (pdf)

Meer informatie

Thema's

Zie ook