Adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Contact met de commissie

De contacten met de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA) en haar leden verlopen via de commissiesecretaris.

E-mail: adviescommissierpa@vng.nl

Wie zijn de leden?

De wijze van samenstelling van de adviescommissie RPA wijkt af van de wijze van samenstelling van de andere VNG-commissies.

De leden worden benoemd op voordracht van de bestuurdersverenigingen van de politieke partijen. De burgemeesters die lid zijn van de commissie worden voorgedragen door het NGB.

Wat doet de commissie?

De VNG vindt het belangrijk dat burgemeesters, wethouders en raadsleden hun mening kunnen geven over onderwerpen die hen raken en heeft daarom de adviescommissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (RPA). De commissie geeft het bestuur en de directie van de VNG gevraagd en ongevraagd advies over de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden in de ruimste zin. De commissie adviseert over voorstellen van het ministerie van BZK en doet zelf ook voorstellen.

Wanneer vergadert de commissie?

De commissie vergadert in 2019 op de volgende momenten (locatie VNG)

  • Donderdag 14 februari, 13:30 – 15:30 uur
  • Donderdag 16 mei, 13:30 – 15:30 uur
  • Donderdag 12 september, 13:30 – 15:30 uur
  • Donderdag 28 november, 09.30 – 14.30 uur (heidag in Huizen)

Vergaderdata 2020

  • Donderdag 13 februari, 13.30 -15.30 uur
  • Donderdag 14 mei, 13.30 – 15.30 uur
  • Donderdag 17 september 13.30 – 15.30 uur
  • Donderdag 19 november 13.30 – 15.30 uur
     

Terugblik commissievergadering

Meer informatie

Thema

Zie ook