embleemVS

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten sinds de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012. Door deze wet, hebben gemeenten de verplichting om inwoners met schulden te helpen en een regierol in het voorkomen en oplossen van (problematische) schulden bij inwoners. 

De schuldhulpverlening is enorm in beweging. Daarom actualiseren wij regelmatig onze ondersteuningsproducten. We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen en houden u geïnformeerd via onder andere onze website, online bijeenkomsten en de nieuwsbrief van het programma Verbinden Schuldendomein.

Volgens de Wgs valt onder schuldhulpverlening; “Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden, indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede nazorg.”  

De VNG ondersteunt gemeenten om haar inwoners hierbij te helpen. Met de elementen van de Basisdienstverlening Schuldhulpverlening verbeteren we de dienstverlening op het gebied van schulden verder en trekken dit gelijk.    

Gemeenten kunnen de schuldhulpverlening zelf vormgeven binnen het (brede) kader van de wet.  

Ondersteuning aan ondernemers uit de financiële zorgen

Het is belangrijk om te voorkomen dat ondernemers met financiële zorgen (verder) in de problemen komen. De VNG ondersteunt u als gemeente en behartigt uw belangen zodat u in staat bent - of wordt gesteld - om ondernemers met financiële zorgen tijdige en passende ondersteuning te bieden. 

Zie ook

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een van de vier wetgevingstrajecten ter ondersteuning van het voorkomen en het oplossen van de schuldenproblematiek. Lees meer over de wetstrajecten:

contact

Wilt u in contact komen met andere gemeenten?

Meld u aan op het VNG Forum en kom in contact met ons en uw collega-gemeenten.

Het forum van 'de routekaart Financiële Zorgen' en van 'Armoede en schulden' treft u onder het 'Sociaal Domein'.

Iedereen die werkzaam is bij een gemeente kan toegang krijgen tot VNG-fora. Voorwaarde tot toegang is dat u gebruik maakt van het zakelijk e-mailadres van uw gemeente.

Wilt u contact met het programma Verbinden Schuldendomein?

Heeft u ideeën, tips of informatie om op te nemen in de routekaart, dan zijn die van harte welkom. Neem hiervoor contact op het met team van de routekaart.  

  • Mail naar: schulden@vng.nl
  • Bel naar: 070-373 82 32   
    (maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)